Takaisin

Hevosavusteinen mielenterveys- ja terapiatyö (25 op)

ENNAKKOTIETOA!

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate järjestää yhteistyössä Koulutus- ja kuntoutuskeskus Metkun kanssa yliopistollisen koulutuskokonaisuuden ajalla joulukuu 2020 – kevät 2022.

Koulutuksen osat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, mutta ne on suoritettavissa myös erikseen. Kokonaisuuden osallistujille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa voidaan hyväksilukea aiemmin opittua.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ammattihenkilöille, jotka tekevät mielenterveys- tai kuntoutustyötä hevosen avulla. Koulutus soveltuu jatko- tai täydennyskoulutukseksi SPHT ®-ohjaajille, ratsastusterapeuteille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, teologeille sekä kaikille muille vuorovaikutustyön ammattilaisille, jotka haluavat yhdistää ammattityön ja hevosen kanssa työskentelyn. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla riittävä ammatillinen pohjakoulutus sekä vankka kokemus (vähintään kolme vuotta) hevosen kanssa tapahtuvasta kuntouttavasta työstä.

Kesto, laajuus ja rakenne

Sisältö ja aikataulu

Osa 1: HEVOSAVUSTEINEN MIELENTERVEYSTYÖ – perusteet 15 op

1. Hevosavusteinen mielenterveystyö Suomessa 15.-16.12.2020 (verkkojakso 15.12. klo 14-17 ja 16.12. klo 9-12)

2. Ratkaisukeskeisyys ja ratkaisukeskeinen ajattelu 4 op (21.-22.1.2021)

3. Toiminnan eettisyys 4 op (25.-26.3.2021)

4. Mielenterveyden ongelmien kirjo 4 op (6.-7.5.2021)

  • Oppimispäiväkirja 2 op (päiväkirjojen reflektointipäivä 10.6.2021)

Osa 2: HEVOSAVUSTEINEN TERAPIATYÖ – syventävä kurssi 10 op

5. Vuorovaikutus hevosavusteisessa toiminnassa 2 op (19.-20.8.2021)

6. Roolit 2 op (7.-8.10.2021)

7. Tunteet 2 op (18.-19.11.2021)

8. Päättötyö 4 op; 1 pv + päättötyön esittely (ajankohta sovitaan opiskelijoiden kanssa)

Koulutuksessa avataan hevosavusteiseen työskentelyyn soveltuvia viitekehyksiä, harjoitellaan rakentavia vuorovaikutus- ja toimintatapoja sekä luodaan mahdollisuuksia uusiin terveisiin tunnesäätely- ja käyttäytymismalleihin. Peruslähtökohta on tavoitteellinen vuorovaikutusprosessi asiakkaan, hevosen ja työntekijän välillä. Koulutus sisältää sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Osassa 1 painotus on 70% teoriaa/30% käytännön harjoituksia, 2. osassa 30% teoriaa/70% käytäntöä. 1. osa toimii 2. osan perustana.

Hinta, osallistujamäärä

Koko koulutuksen 25 op arvioitu hinta on 4000 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 4960 € (hinta/op 198 €). 1. osan hinta erikseen suoritettuna on 1900 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 2356 € (hinta/op 157 €) ja 2. osan hinta 2400 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2976 € (hinta/op 298 €). Kokonaisuuden hinta voidaan jakaa kolmelle vuodelle kurssijaksojen aikataulun mukaisesti. Hintatiedot tarkentuvat sisällön myötä ja tässä vaiheessa pidätetään oikeudet hintatietojen muutoksiin.

Koulutuspaikka 2. osassa on kaikilla jaksoilla Metsäkylän ratsastuskeskus. 1. osan ensimmäinen lähijakso (ratkaisukeskeisyys) toteutetaan Turun Metsäkylässä, mutta muut lähijaksot pyritään järjestämään keskemmällä Suomea.

Yhteystiedot

Suunnittelija Seija Okulov
seija.okulov@uef.fi
050 4398073

Ilmoittautuminen

Koulutuksen haku aukea loppukesän 2020 aikana.

Seuraa Aducaten verkkosivuja www.aducate.fi tai fb-sivuja https://www.facebook.com/weaducate/  

Voit myös jättää yhteystietosi, jos haluat lisätietoja.

Koulutuksen toteutuksessa joudutaan huomioimaan koronavirusepidemian valtakunnalliset linjaukset, mikäli niitä tulee. Tällöin sisällöistä voidaan toteuttaa verkossa ne osuudet, jotka eivät edellytä käytännön harjoituksia.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee liki 70 koulutusalan ammattilaista. Koulu­tam­me ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusaluei­siin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.