Takaisin

Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, Helsinki

Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakipäivät on kaksipäiväinen koulutus, jossa syvennytään hyvään hallintoon ja hallinnollisten ratkaisuiden tekemiseen kirkollishallinnossa.

Koulutuksesta tarkastellaan kirkollista oikeusturvajärjestelmää sekä uuden kirkkolain vaikutuksia seurakuntien hallintotoimintaan.

Tavoitteena on antaa eväitä sekä seurakunnan ja seurakuntalaisten välisiin hallinnollisiin prosesseihin että hallinnon sisäiseen toimintaan.

Koulutuksen sisältö

•          Johdatusta oikeudelliseen ajatteluun
•          Kirkkolainsäädännön ja hallinnon yleislakien suhde
•          Hallintotoiminnan perusteita
•          Hyvä hallinto
•          Hallintoasian käsittely
•          Digitaalinen hallinto ja sähköinen asiointi
•          Oikeusturva hallinnossa


Millä tavoin hakemuksen voi laittaa vireille? Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuusperiaate? Millaisia esteellisyystilanteita on olemassa? Milloin käyttää sähköistä tiedoksiantoa? Miten korjata päätöksessä oleva virhe?

Koulutuksessa vastataan näihin ja moniin muihin kysymyksiin.


Kouluttaja

Kouluttajana toimii hallintoikeuden yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava, HTM, FM Jonna Kosonen (Itä-Suomen yliopisto).

Kenelle?

  • Kaikille, jotka osallistuvat seurakunnissa käytännön hallintotyöhön, ensisijaisesti seurakuntasihteereille.
  • Koulutus soveltuu sekä seurakuntien uusille työntekijöille että jo tehtävissä pidempään toimineille.

Kesto, laajuus ja rakenne

8.-9.10.2020 klo 9-15, 12 tuntia

Koulutuksessa tutustaan lainsäädäntöön, ratkotaan yhdessä käytännön harjoitustehtäviä sekä jaetaan koulutuksen osallistujien kokemuksia hallintotoiminnan ongelmatilanteista.

Osallistujien on hyvä tutustua ennakkoon
Kirkkolaki (1054/1993)
Kirkkojärjestys (1055/1991 v. 1993)
Kirkon vaalijärjestys (1056/1993)
Hallintolaki (434/2003)

Ennen koulutusta voi toimittaa käytännön työhön liittyviä kirjallisia ennakkokysymyksiä sähköpostilla koulutussihteerille.

Hinta, osallistujamäärä

910 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 1 128,40 €.  Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
050 309 2839
anne.keranen@uef.fi

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
050 520 8069
timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sitovasti viimeistään 24.9.2020.

Ilmoittaudu

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 13.

Muutokset koulutuksen aikatauluihin pidätetään.

Koulutus voidaan toteuttaa myös tilauskoulutuksena, jolloin hinta, ajankohdat ja muut ehdot sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Opiskelijoiden kommentteja vuoden 2019 koulutuksesta:

"Opettaja oli mahtava, mukaansa tempaava. Aihe vaikea, mutta opettaja opetti sen hyvin ja niin, että päivä kului kuin siivillä."

"Opettajan antama materiaali oli hyvä, sillä on varmasti käyttöä myöhemminkin. Käytännön esimerkit selvensivät asioita. Kahteen päivään oli saatu mahtumaan todella paljon asiaa. Kysymykset ja keskustelut muiden osallistujien kanssa olivat mielenkiintoisia ja antoivat uusia näkökulmia."

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.