Takaisin

Haastavien tilanteiden kohtaaminen ja ryhmänhallinta kouluyhteisössä (7 op)

Kohtaatko työssäsi haastavia tilanteita, oppilaita, opetusryhmiä, vanhempia, työkavereita – tai kaikkia näitä? Haluaisitko käytännön eväitä haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja purkamiseen?

Perusasteen ja lukion opettajille suunnitellussa täydennyskoulutuksessa harjoitetaan ja sovelletaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, ryhmänhallinnan, haastavien tilanteiden kohtaamisen ja purkamisen, yhteisöllisen tuen sekä henkisen ensiavun taitoja.

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmää ovat perusasteen ja lukion opettajat ja muu henkilöstö.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus toteutetaan Kuopiossa syksyllä 2019 - keväällä 2020. Koulutukseen sisältyy kuusi lähipäivää ja koulutuksen päättävä työpajapäivä. Uusien toimintatapojen ja menetelmien hyödyntämistä omassa kouluyhteisössä tuetaan luennoilla, pienryhmätyöskentelyllä, omaan työhön liittyvillä välitehtävillä, ohjauksella ja vertaistuutoroinnilla tuetaan uusien toimintatapojen ja menetelmien hyödyntämistä omassa
kouluyhteisössä.


OHJELMA
Arjen haasteet ja vuorovaikutus koulussa 2 op
(2 pv) ma 9.9.2019 ja ti 8.10.2019

Koulutuksessa syvennetään tietoja ja taitoja, jotka tukevat opettajan ja koko kouluyhteisön työhyvinvointia. Työstämme etenkin tasaarvoiseen kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja tunnetaitoihin liittyviä kokemuksia, näkökulmia ja käytännön taitoja. Kouluttaja TtT Marja Randelin on kokenut pedagogi, työyhteisöjen kehittäjä, työnohjaaja (STOry) ja työyhteisösovittelija.


Ryhmäilmiöiden tunnistaminen ja ryhmänhallinta 2 op
(2 pv) to 6.11.2019 ja ke 4.12.2019

Koulutuksessa paneudutaan ryhmädynamiikkaan ja ryhmänhallintaan teoriassa ja käytännössä. Tavoitteena on monipuolistaa tietoa ja osaamista opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen ja koulun ryhmäilmiöiden ymmärtämiseen, myönteisten ilmiöiden vahvistamiseen ja ongelmallisten ilmiöiden ratkaisemiseen. Kouluttaja on UEF:n pitkäaikainen opettajakouluttaja, opettajan vuorovaikutukseen
ja flippaukseen perehtynyt FM Kirsi Heikkinen-Jokilahti.


Haastavien tilanteiden kohtaaminen ja purkaminen 2 op
(2 pv) ke 5.2.2020 ja ma 24.2./ti 25.2.2020

Koulutuksen kantavia teemoja ovat opettajan ja oppilaan vuorovaikutus, kiusaaminen, häirintä ja rasismi – niiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja kohtaaminen. Koulutuksen toisena lähipäivänä on Työterveyslaitoksen Henkisen ensiavunTM defusing -koulutus. Osallistujat oppivat ohjaamaan mallin mukaisia Safer-keskusteluja henkisesti kuormittavan tilanteen kokeneelle kollegalleen ja toimimaan tukihenkilöinä omassa työyhteisössään. Kouluttaja on TTL:n asiantuntija Ilkka Asikainen.


Haastavan arjen ratkaisuja kouluille työpajapäivä 1 op
(1 pv) ke 22.4.2020

Työpajapäivässä perehdytään osallistujien oppilaitoksissa koulutuksen aikana toteuttamiin kokeiluihin, hyviksi koettuihin menetelmiin ja malleihin. Kouluttajina ja vertaisohjaajina toimivat koulutuksen osallistujat ja UEF-kouluttajat Marja Randelin ja Kirsi Heikkinen-Jokilahti.

Hinta, osallistujamääräKoulutukset toteutetaan Opetushallituksen erityisavustuksella. Opetus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Muista kuluista osallistujat
vastaavat itse.

Yhteystiedot

Suunnittelija Heli Kaarniemi
heli.kaarniemi@uef.fi
050 322 8644

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika on 8.-21.8.2019.

Ilmoittaudu tästä


Koulutuksen 30 paikkaa täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistuja sitoutuu koko koulutuskokonaisuuden suorittamiseen. Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.
 


Ajankohtaiset koulutukset löydät täältä