Takaisin

Future Leadership (5 op)

FUTURE LEADERSHIP -koulutus on suunnattu tulevaisuuden johtajille ja johtajille, jotka haluavat päivittää tietonsa vastaamaan uuden työelämän muutosta.

Koulutus koostuu viidestä lähisessiosta, jotka pidetään Kuopiossa. Koulutuksen teemoina on Motivaatio ja sen johtaminen, aivot vuorovaikutus ja viestintä, itsensä johtaminen ja ajanhallintatekniikat, oivalluttava johtaja sekä stressireaktio epämukavuusalueella. Teemat polveilevat antiikin ajattelijoista uusimpiin neurotutkimuksiin.

Koulutukseen pääsee vain 13 johtajaa ja päällikköä. Osallistujilta toivomme vähintään viiden vuoden kokemusta johtaja- ja päällikkötason tehtävissä, koska koulutus sisältää ”vaarallisia” ajatuksia. Haastamme osallistujat dialogiin, jotta välillemme syntyisi jotain uutta. Emme tyydy keskeneräisiin tai ensimmäisiin ajatuksiin, vaan jalostamme ajatuksia.

  • Motivaatio3.0 johtaminen
  • Aivot vuorovaikutuksessa ja viestintä
  • Itsensä johtaminen ja ajanhallintatekniikat 
  • Oivalluttava johtaja 
  • Insights: Face-to-Face with Stress in Challenging Situations 

"Suunnittelimme Future Leadership -ohjelman siksi, että uskomme johtajien aidosti tarvitsevan näitä uusia taitoja johtaessaan joukkojaan läpi uuden työn murroksen. Ohjelmassa on mukana myös muutamia uudenlaisia oppimisympäristöjä, jotka poikkeavat tavallisesta."
 

Johtajan ja esimiehen tärkein tehtävä on saada työntekijän silmät loistamaan. Ensimmäisessä lähisessiossa syvennymme motivaation johtamiseen Henry Fordista nykypäivään saakka. Keskeisinä sisältöinä ovat itseohjautuvuusteoria, autonomia, merkityksellisyys, osaaminen ja flow. Osallistujat oppivat hyödyntämään Motivation Spotting –menetelmää. Toisessa lähisessiossa poraudumme aivoihin. Osallistujat oppivat hyödyntämään aivoystävällisiä vuorovaikutusmenetelmiä neurotieteen tutkimustuloksiin tukeutuen. Osallistujille tulevat tutuksi mm. etuotsalohko, pihtipoimu, hippokampus ja mantelitumake sekä neuropeptidit. Toisessa lähisessiossa tutustumme myös aivoystävälliseen viestintään ja kuinka viestintä on kehittynyt luolamaalauksista twitteriin. Kolmannen lähisession keskiössä on itsensä johtaminen ja aika. Jos tahtoo johtaa muita, niin ensin on opittava johtamaan itseään. Osallistujat käyttävät strukturoitua coaching-keskustelua, jotta oppisivat vielä paremmin hyödyntämään itsensä johtamisen menetelmiä. Neljännessä lähisessiossa osallistuvat harjoittelevat oivalluttamaan. Lähijaksolla harjoitellaan eri positioiden hyödyntämistä coaching-keskustelussa ja eri kysymysmalleja oivalluksien synnyttämiseksi. Viidennessä jaksossa kohtaamme stressiä uudessa uhkaavassa tilanteessa ja samalla pyrimme aktivoimaan parasympaattista hermostoa.

Future Leadership -koulutuksen voi kytkeä UEF EMBA -ohjelmaan.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus sisältää viisi neljän tunnin koulutustilaisuutta. Koulutustilaisuudet alkavat klo 9:00 ja päättyvät klo 14 mennessä. Kaikki ohjelmaan osallistujat saavat aivojumpaksi myös FL-kirjan, joka osaltaan syventää aihealueita..

 

Hinta, osallistujamäärä

Hinta 1250 €/osallistuja. Arvonlisävero 24% lisätään hintaan. Verollinen hinta 1550 €.

Yhteystiedot

arttu.puhakka@uef.fi 050 406 4310

Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä

arttu.puhakka@uef.fi

 

Lisätietoja

Lue lisää tulevaisuuden johtajan teeseistä: blogistamme

Katso videoitamme Youtubesta: avaa tästä

Lue lisää UEF EMBA -ohjelmasta

 

Valmentava oivalluttaja

Arttu Puhakka, noin 5000 henkilön kouluttaja ja valmentaja, perheenisä ja kiipeilijä, valmentava oivalluttaja, hyödyn tuottamisen maksimoija, toinen Future Leadership -kirjan ja Kokeilukirjan kirjoittaja