Takaisin

Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi (3 op), Kuopio

Erikoislääkärikoulutus uudistuu ja opetus muuttuu lähivuosina valtakunnallisesti osaamisperustaiseksi. Uudistuksen myötä myös ohjaavan lääkärin pedagoginen ja ohjauksellinen osaaminen korostuu. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ohjaavan lääkärin omaa orientaatiota ja ohjauksen osaamista, tutkia ja kehittää hyviä ohjauksen käytäntöjä ja tukea osaamisen arviointia.

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmää ovat Kuopion keskussairaalan ERVA-alueella toimivat lääkärit ja hammaslääkärit, jotka työssään kouluttavat ja ohjaavat erikoistuvia lääkäreitä. Sen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikkö ja koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Kouluttajina toimivat lääkärit, ohjauksen ja pedagogiikan asiantuntijat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutuskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy orientoiva ennakkotehtävä. Ensimmäinen lähijakso toteutetaan Kuopiossa pe 13.3. klo 9-16, toinen lähijakso ke 1.4. klo 9-16 ja kolmas lähijakso pe 8.5. klo 9-16.

Koulutuspäivien aikana jaetaan ja harjoitetaan ohjauksen ja arvioinnin hyviä käytäntöjä. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutuspäivissä ja oppimistehtävien tekemistä. Lisäksi työskennellään itsenäisesti AducateMoodle-oppimisympäristössä olevien aineistojen avulla.

Orientaatio ohjaukseen ja arviointiin 1 op

 • Uudistuva ohjaus erikoislääkärikoulutuksessa

 • Lääkäri ohjaajana – orientaatiot ja osaaminen

 • Miten arvioidaan? Ohjauksen ja arvioinnin hyvät käytännöt

Kouluttajana Mika Martikainen.
 

Onnistuneen ohjauksen käytännöt 1 op

 • Lääkäri ohjaajana - identiteetti ja etiikka

 • Ohjaajan ja oppijan roolit

 • Ohjaussuhteen ja vuorovaikutuksen rakentaminen

 • Tavoitteellisen ohjausprosessin suunnittelu ja toteutus

Kouluttajana Minna Ruoranen.
 

Tavoitteellinen ja motivoiva ohjaus 1 op

 • Motivoiva ohjauskeskustelu

 • Palautteenannon hyvät käytännöt

 • Ongelmanratkaisua käytännön ohjaustilanteissa

Kouluttajina Teijamari Laasonen-Balk, Minna Ruoranen ja Mika Martikainen


Kolmannella lähijaksolla viedään käytäntöön ja syvennetään edellisten jaksojen aikana saavutettua osaamista alustusten, toiminnallisten harjoitteiden ja pienryhmätyöskentelyn kautta. Jaksolla käsitellään erityisesti motivoivaa ohjausta sekä analysoidaan osallistujien omia ohjauskeskusteluja.

Hinta, osallistujamäärä

STM:n rahoittama koulutus on osallistujille maksuton.

 

Yhteystiedot

Suunnittelija Heli Kaarniemi
heli.kaarniemi@uef.fi
050 322 8644

Suunnittelija Riitta Sutinen
riitta.sutinen@uef.fi
050 341 8524

Ilmoittautuminen

Koulutus täynnä! Voit ilmoittautua varasijoille.

Koulutukseen otetaan 24 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu tästä

 

Lisätietoja

KOULUTTAJAT

 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuspäällikkönä työskentelevä KM Minna Ruoranen on kehittänyt lääkäreiden oppimiseen ja ohjaukseen liittyviä taito- ja täydennyskoulutuksia yhdessä UEFin ja KYSin kanssa jo 10 vuoden ajan. Hän viimeistelee parhaillaan aiheeseen liittyvää väitöskirjaa.
 • Mika Martikainen on LT, neurologian dosentti, joka toimii erikoislääkärikoulutuksen kehittämisen koordinaattorin Turun yliopistossa. Hän on hankkinut koulutusta lääkärikoulutuksen alalta Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa ja suorittaa parhaillaan Lääkärikouluttajan erityispätevyyttä.
 • LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (VET) Teijamari Laasonen-Balk, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

 

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ohjauksen kehittämisen hanke ja koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.