Takaisin

Ennakoiva turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa (2-10 op), Joensuu 2020

Koulutuksessa perehdytään tutkitun tiedon pohjalta oppilaitosten turvallisuustoimintaan ja riskienhallintaan. Koulutuksen tavoitteena on luoda oppilaitoksille edellytykset turvallisuustoiminnan päämäärätietoiseen toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä tarjota siihen konkreettisia riskienhallintatyökaluja.


Opintojaksot, aikataulu ja sisältö
(Luennot klo 9-16, lounastauko klo 12–13)

1. Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen ja organisointi (2 op), ke 12.2.2020
 • Koulutuksen aloitus
 • Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen käytännössä
 • Oppilaitoksen turvallisuustoiminta ja riskienhallinta ydin- ja tukiprosesseissa
 • Turvallisuustoiminnan dokumentointi oppilaitoksessa
 • Etätehtävä: Turvallisuuden nykytila-analyysin vaihe 1 (turvallisuustoiminnan check list)


2. Oppilaitoksen riskienhallinnan perusteet (2 op), ke 22.4.2020
 • Etätehtävän purku
 • Oppilaitoksen turvallisuustoiminnan tasot ja organisointi
 • Oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuskysely
 • Etätehtävä: Turvallisuuden nykytila-analyysin vaihe 2 (turvallisuuskyselyn toteuttaminen)


3. Turvallisuustoiminnan dokumentointi (2 op), ke 16.9.2020
 • Etätehtävän purku
 • Turvallisuuskyselyiden analysointi ja tulosten hyödyntäminen turvallisuustoiminnassa
 • Oppilaitoksen turvallisuusauditointi ja arviointikriteeristöt käytännössä
 • Etätehtävä: Turvallisuuden nykytila-analyysin vaihe 3 (turvallisuusauditointi)


4. Riskien arviointi ja analyysit (2 op), ke 4.11.2020
 • Etätehtävän purku
 • Riskien arviointi ja analyysimenetelmät
 • Riskien arvioinnin palaverikäytäntöjen harjoittelu
 • Etätehtävä: Turvallisuuden nykytila-analyysin vaihe 4 (riskien arvioinnin ja analysoinnin toteuttaminen)


5. Palaverikäytännöt oppilaitoksessa (2 op), ti 16.12.2020
 • Etätehtävän purku
 • Oppilaitoksen turvallisuustoiminnan tilannekuvan muodostaminen ja johtaminen
 • Oppilaitoksen turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan kehittämissuunnitelma
 • Koulutuksen päätös


Koulutuksesta on yksi toteutus (5 pv) monimuotoisena, vuorovaikutteiset luennot, itsenäinen opiskelu, etä- ja kehittämistehtävät.

Kenelle?

Koko opetustoimen henkilöstö ml. päiväkodit. Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskenteleville.

Huom! Turvallisuussääntely osana oppilaitosten toimintaa (5 op + 2 op valinnainen), Joensuu 2019-2020 koulutusosion osallistujat valitsevat yhden 2 op:n osion tästä koulutuksesta.

Kesto, laajuus ja rakenne

Kevät-syksy 2020, Joensuu

Hinta, osallistujamäärä

Opetus ja sähköinen oppimateriaali ovat osallistujille maksuttomia (OPH rahoittaa).

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
anne.keranen@uef.fi
050 309 2839

Koulutussihteeri Timo Hyttinen,
timo.hyttinen@uef.fi
050 520 8069

Ilmoittautuminen

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10 osallistujaa/opintojakso. Koulutus on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle.

Ilmoittaudu tästä


Muutokset koulutuksen aikatauluihin pidätetään.
Aducatessa kaikki lähijaksot, seminaarit ja muu opetus  yliopiston omissa ja ulkopuolisissa tiloissa pyritään järjestämään etäopetuksena tai sovimme opiskelijoiden ja tilaajien kanssa niiden siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Muutos on voimassa toukokuun loppuun. www.uef.fi/koronavirus

 

Lisätietoja

Kouluttajana toimii Jyri Paasonen OTT, dosentti
(Ahertava Oy, Itä-Suomen yliopisto)

Koulutus kuuluu OPH:n Riskienhallinta ja turvallisuusosaaminen oppilaitoksissa ja päiväkodeissa -hankkeeseen.

Turvallisuussääntely osana oppilaitosten toimintaa ( 5 op + 2 op valinnainen), Joensuu 2019-2020Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.Ajankohtaiset koulutukset löydät täältä