Takaisin

Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan monipuolistuvan, ajantasaisen ja pitkälle jalostetun metsädatan soveltamispotentiaalia metsäpalvelujen markkinoilla. Tavoitteena on myös herätellä uusia innovaatiota digitaalisten metsäpalvelujen markkinoille. Mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaation syveneminen avaa tiedonkeruuseen, metsäsuunnitteluun, puukauppaan, puunkorjuuseen, ekosysteemipalveluihin jne.? Miten teknologian kehitys ja tiedolla johtaminen muuttaa perinteisiä palvelumalleja? Mitä mahdollisuuksia, reunaehtoja ja ongelmia liittyy avoimen datan soveltamiseen? Miten visuaalinen ja virtuaalinen mallinnus muuttaa metsäpalveluja? Kiinnostavia kysymyksiä ovat myös esimerkiksi asiakasrajapinnan määrittely, asiakasarvon muodostumisen trendit ja kustannustehokkaan vuorovaikutuksen ja raportoinnin kehittäminen. 

Kenelle?

Metsä- ja ekosysteemipalvelujen kehittäjät ja johtajat pk-yrityksissä, metsäyhtiöiden ja sahojen puunhankinnassa, metsänhoitoyhdistyksissä ja neuvontaorganisaatioissa sekä tieto- ja verkkopalveluja tarjoavissa yrityksissä.  Koulutus antaa syventävää tietoa ja näkökulmia myös alan tutkijoille sekä rahoittajille, viranomaisille ja muille päätöksentekijöille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Opintojakso koostuu viidestä noin kahden tunnin mittaisesta koulutustilaisuudesta etäyhteydellä (myös tallenne katsottavissa).  Aluksi laaditaan orientoivaa aineistoa ja osallistujien omia kokemuksia/näkemyksiä hyödyntävä ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutukseen liittyvää kehittämistehtävää. Kehittämistehtävän tuotoksia esitellään verkkotapaamisessa opintojakson lopuksi.

Itä-Suomen yliopiston metsätieteen osastolta kouluttajina ovat metsäbiotalouden ennakoinnin professori Teppo Hujala sekä vastikään digitalisaation ja tietojohtamisen apulaisprofessorina aloittanut Mikko Vastaranta. Lisäksi kuullaan muita asiantuntijoita ja tutustaan sovellusmahdollisuuksiin yritys CASEien kautta.

Koulutuksen pääsisällöt

Perusteet (2-3 h) // Teppo Hujala ja Mikko Vastaranta

 • Tiedonkeruun nykytila ja kehitysmahdollisuudet

  • Lentolaserkeilaus, maasto-/mobiililaserkeilaus, dronet, hakkuukonetiedon keruu,

  • datan laatu, avoin data, rasteritason tiedosta kohti puittaista tietoa

 • Uusien mittausmenetelmien tuottaman tiedon hyödyntäminen metsäbiotalouden digitalisaatiossa

  • Big Data, tekoäly, puuston laatu, metsien terveydentila, korjuukelpoisuus

 • digiloikan tilanne, digitaalinen alustatalous, uudet palvelumallit

 • sosiaalisen median rooli, tiedolla johtaminen

Sovellukset/CASEt (2-3 h) // Asiantuntijat, yritysesimerkkejä

 • metsädatan soveltamisen haasteet, hyödyntämispotentiaali nykytekniikalla

 • verkko- ja mobiilipalvelut, kännykkäkuvien älykäs soveltaminen

 • Drone-kuvaus, virtuaalimallit, maastolaserkeilaus

 • metsäsuunnittelu, puunhankinta, puunkorjuu, logistiikka

 • sähköinen puukauppa, kuutio.fi

Skenaarioita ( 2 t) // Teppo Hujala   

 • metsäpalveluissa, metsäneuvonnassa

 • palvelumallit, markkinointi

Skenaarioita ( 2 t) // Teppo Hujala

 • T&K näkymät, innovaatiot, rahoitus

 • Tekniset visiot, rajapinnat

 • Digitaaliset palvelut

 • Visuaalinen ja virtuaalinen mallinnus

 • Puunkorjuun ja logistiikan digiloikka

Arvoketjut ja kannattavuus (2 t ) // Teppo Hujala ym.

 • Liiketoimintamallin kehittäminen ja arviointi

 • Arvonmuodostus ja kustannustehokkuus

Kehittämistehtävä // Teppo Hujala

 • Tehtävän anto koulutuksen alussa

 • Purkutilaisuus (2 h) etäyhteydellä koulutuksen lopussa

Hinta, osallistujamäärä

750 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 930 €.
Mikäli samasta organisaatiosta yli 3 osallistujaa, koko ryhmän maksuista 20% alennus.

Hintaan sisältyy luennot ja koulutusmateriaali sähköisessä muodossa.

Opintojakso toteutuu, mikäli vähintään 10 osallistujaa.

Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
kari.pasanen@uef.fi   
050 528 4665

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Sovimme toteutuksen ajankohdat sitten, kun on riittävästi osallistujia tiedossa.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Aihepiiriin orientoivia maksuttomia webinaareja:

23.11.2017: Metsäpalvelujen digiloikan tilanne ja tulevaisuus
Katso tallenne

27.4.2018: Metsäpalvelujen digiloikan CASE: Trestima –mobiilisovellus metsän mittauksessa. Nykytilanne ja visiot.
Katso tallenne

 

Tämä opintojakso on osa Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen
-koulutusohjelmaa. Katso myös muut opintojaksot.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.