Takaisin

Ajankohtainen ympäristöoikeus IX -erikoistumisohjelma (30 op) 2021-2022, Helsinki (monimuoto)

Ajankohtainen ympäristöoikeus -ohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden systematiikasta ja sen eri sektoreiden sääntelystä sekä antaa perustiedot sääntelyn ajankohtaisesta sisällöstä ja muutoksista. Osallistuja saa valmiudet ympäristöasioihin liittyvien oikeudellisten lähteiden käyttämiselle, kannanottojen oikeudelliselle perustelemiselle ja normien käytäntöön soveltamiselle. Erityistä huomiota kiinnitetään kykyyn hyödyntää itsenäisesti oikeudellisen tiedon lähteitä, kuten lainsäädäntöä, lainvalmisteluasiakirjoja ja oikeuskäytäntöä.


Syksyllä 2020 järjestetään verkkovälitteinen infotilaisuus. Voit ilmoittautua jo alustavasti infotilaisuuteen tästä linkistä>. Infoon osallistuminen ei velvoita sinua mihinkään. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan elokuussa ennakkoon ilmoittautuneille ja koulutuksen verkkosivuilla.

 

Kenelle?

Ympäristö- tai luonnontieteen alalla suoritettu tutkinto sekä muutaman vuoden työkokemus ovat hyvä osaamisperusta osallistuville. Edellytyksenä eivät ole oikeudelliset opinnot, ainoastaan kiinnostus oman oikeudellisen osaamisen kehittämiseen. Ohjelma on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla ei ole oikeudellista koulutusta mutta, jotka soveltavat työssään oikeudellisia normeja.

Koulutus on tarkoitettu ympäristöasioiden tai luonnonvarojen ja kiinteistöjen käyttöön liittyvien asioiden parissa työskenteleville, kuten aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten työntekijöille, kuntien viranhaltijoille ja ympäristöalan asiantuntijayritysten työntekijöille. Etu- ja kansalaisjärjestöille on nykyisessä ympäristölainsäädännössä säädetty aiempaa laajempia mahdollisuuksia vaikuttaa päätösten sisältöön ja valvoa niiden lainmukaisuutta, joten ohjelma palvelee myös järjestöissä työskentelevien tarpeita.

Kesto, laajuus ja rakenne

  • Kaikille yhteiset opinnot 18 op

  • Ympäristöoikeuden kehittämistyö & seminaari 7 op
  • Ympäristöoikeuden valinnaiset opinnot (avoin yliopisto) 5 op

Erikoistumisohjelma sisältää yhteensä  16 opetuspäivää. Aloitus- ja päätösseminaarit toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä. Muut opetuspäivät järjestetään verkko-opetuksena. Ryhmän niin toivoessa, voidaan yhdestä kahteen koulutuspäivää siirtää myös lähiopetuksena toteuttaviksi.

Opetuksen lisäksi etätyönä suoritettavissa harjoitustehtävissä syvennetään ja sovelletaan käytäntöön lähiopetuksessa omaksuttua tietoa. Pääasiassa jokainen jakso sisältää sekä ennakko- jälkitehtäviä tai vaativuudesta riippuen jommankumman. Etätehtäviin annetaan tarvittaessa ohjausta sekä palaute.

Seminaarityössä syvennyt itseäsi kiinnostavaan ja omaa työtäsi edistävään aihepiiriin. Jokainen työ opponoidaan, eli saat palautteen sekä kurssikaveriltasi kuin kouluttajalta. Tehtävässä kehität samalla oikeustieteellisen tekstin, kuten erilaisten oikeudellisten selvitysten, laatimisen taitoja.

Koulutuksessa on käytössä Moodle -oppimisympäristö, jossa jaetaan materiaalia, tehtäviä sekä annetaan palautetta. Opinnot ovat suoritettavissa kahden vuoden aikana työn ohella. Arvostelu on hyväksytty/hylätty. Opintojaksoista saa vastaavuuksia suhteessa oikeustieteiden laitoksen ympäristöoikeuden opintojaksoihin. Hyvityspisteitä voi hyödyntää avoimen yliopiston opintojaksoissa.

 

Hinta, osallistujamäärä

Koko koulutusohjelman hinta on 4950,00 € alv 0 %, alv 24 % 1188,00 €, verollinen myyntihinta yhteensä 6138,00 €. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 16. Enimmäismäärä koko ohjelman suorittavia on 20. Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avoimen yliopiston vapaavalintainen opintojakso maksetaan erikseen. Hinta muodostuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesta opintomaksusta. Tällä hetkellä maksu on 12,00 €/opintopiste eli 5 op on yhteensä 60,00 €. Tarkista hinnasto täältä.

Maksu kahdessa erässä (1. erä aloitusseminaarin jälkeen vuonna 2021 2475,00 € alv 0 %, 2. erä tammikuussa vuonna 2022 2475,00 € alv. 0 %. Hintaan sisältyvät opetus, ohjaus, luentomateriaali, oppimisympäristö, koulutusohjelman aloitus- ja lopetuskahvit. Tarvittaessa voidaan sopia poikkeavasta laskutusaikataulusta.

Myös yksittäisille jaksoille voi osallistua, opintojaksojen hinnat ovat (sis. opetus ja luentomateriaali):

yhden päivän opintojakso 390,00 € alv 0 %, alv 24 % 93,60 €, verollinen myyntihinta yhteensä 483,60 €

kahden päivän opintojakso 590,00 € alv 0 %, alv 24 % 141,60 €, verollinen myyntihinta yhteensä 731,60 €

Mikäli samasta yrityksestä/organisaatiosta osallistuu koko koulutusohjelmaan useampi henkilö:
2 osallistujaa: alennus toisesta osallistujamaksusta - 10 %
3 osallistujaa: alennus yhdestä osallistujamaksusta - 15 %

 


OPINTOJAKSOT

1. Ajankohtainen ympäristöoikeus (2 op), to-pe 11.-12.2.2021 klo 9-16 (lähiopetus Helsinki)
ympäristöoikeuden professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

2. Ympäristönsuojelulainsäädäntö (2 op), to 22.4.2021 klo 9-15 (verkko-opetus)
yliopisto-opettaja OTT, FM Hilkka Heinonen, Itä-Suomen yliopisto

3. Ympäristönkäyttöhankkeiden ja -suunnitelmien vaikutusten arviointi (2 op), pe 23.4.2021 klo 9-15 (verkko-opetus)
ympäristöoikeuden professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

4. Kiertotalouden oikeus (2 op), to-pe 23.-24.9.2021 klo 9-15 (verkko-opetus)
tutkijatohtori, OTT Topi Turunen, Itä-Suomen yliopisto/Suomen ympäristökeskus

5. Ympäristö ja vastuukysymykset sekä ympäristörikokset (2 op), ma-ti 15.-16.11.2021 klo9-15 (verkko-opetus)
HTM Jussi Airaksinen, Itä-Suomen yliopisto ja lainsäädäntöneuvos, HTT Leila Suvantola, Ympäristöministeriö

6. Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus (2 op), ma 24.1.2022 (verkko-opetus)
yliopisto-opettaja, HTM Kimmo Malin, Itä-Suomen yliopisto

7. Vesioikeus (1 op), ti 25,1,2022 (verkko-opetus)
professori OTT Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto

8. Kaavoitus ja rakentaminen (2 op), to-pe 23.-24.3.2022 (verkko-opetus)
HTM Susanna Wähä, oikeusasiamiehensihteeri, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
yliopistonlehtori, OTT Aleksi Heinilä, Itä-Suomen yliopisto


9. EU-ympäristöoikeus (2 op), to 12.5.2022 (verkko-opetus)
yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen, Itä-Suomen yliopisto

10. Ilmasto-oikeus (2 op), pe 13.5.2022 (verkko-opetus)
yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen, Itä-Suomen yliopisto

11. Ympäristöoikeuden kehittämistyön päätösseminaari (7 op), 22.-23.9.2022 (lähiopetus Helsinki))
professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto


12. Avoimen yliopiston valinnainen opintojakso (5 op)
 

Valinnainen opintojakso syventää osallistujan asiantuntemusta hänen työtehtäviin liittyvistä osaamistar-peista ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Opintojakson voi valita vapaasti Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston ympäristöoikeuden perus- tai aineopintojen tarjonnasta.

Opintojaksoesimerkkejä:
•    Kaavoitus- ja rakentamisoikeus (5 op)
•    Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto (3 op)
•    Kiinteistöoikeus (5 op)
•    Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus (5 op)
•    Metsäoikeus (5 op)
•    Vesioikeus (5 op)
•    Ympäristönsuojeluoikeus (5 op)
•    Ympäristöoikeuden yleiset opit (5 op)
+ englannin kieliset opintojaksot


Valinnaisen opintojakson opintoneuvonta ja yhteyshenkilö; suunnittelija Seija Tuominen, 050 4678 433, seija.tuominen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koko ohjelmaan viimeistään 31.1.2021.
Ilmoittautuminen koko ohjelmaan tästä


Yksittäisiin päiviin ilmoittaudutaan viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuspäivää. Mikäli et suorita opintopisteitä ja haluat kuunnella vain luennot, voit ilmoittautua viimeistään kolme päivää ennen koulutusta.
Ilmoittautuminen yksittäisiin jaksoihin tästä
Muutokset koulutuksen aikatauluihin pidätetään.

www.uef.fi/koronavirus

 

Lisätietoja

suunnittelija Anne Keränen
050 309 2839

koulutussihteeri Timo Hyttinen
0505208069


sekä (kurssin ja jaksojen sisällöt yms. neuvonta)
suunnittelija OTT Lea Halonen
oikeustieteiden laitos

etunimi.sukunimi@uef.fi


 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.