Takaisin

Aito ja eheä Konteksti- ja kommunikaatio-homileettinen teoria

Tekijät: Esko Ryökäs
Esko Ryökkään uudessa teoksessa tarkastellaan saarnaopin, homiletiikan, näkökulmasta, kuinka puheen alkutilanne, ympäristö ja liittymät vaikuttavat kuulemiseen prosessina. Viestin välittyminen sisältää muutakin kuin puhutun sanan. Viestinnän ja semiotiikan teorioita yhdistetään postmoderniin ajatusmaailmaan ja saarnan ympäristöön. Tuloksena on teoria saarnasta, joka ei vain välitä viestiä vaan myös heijastaa yhteyttä. Se edellyttää aitoutta ja eheyttä. Oppikirja on suunnattu täyttämään vuosikymmeniä laajaa aukkoa aihepiirin teoreettisessa keskustelussa ja on samalla tarpeellinen oppikirja kaikille kirkollisesta opetuspuheesta kiinnostuneille. Kirjan teoreettinen näkökulma on sovellettavissa myös muuhun julistukseen ja viestintään. Teos on yleisen teologian perusopintojen opetussuunnitelmassa.
Julkaisuvuosi: 2011
ISBN: 978-952-61-0631-1