Takaisin

Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön

Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate toteuttaa yhteistyössä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sekä Joensuun normaalikoulun kanssa maahanmuuttajataustaisten aineenopettajien pedagogisesti pätevöittävän koulutuksen. Koulutukseen on mahdollista tulla mukaan vielä syksyllä 2019. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

OKM:n rahoittama hanke järjestää aineenopettajien pedagogisesti pätevöittävää koulutusta monimuoto-opetuksena. Pätevöittävien opintojen laajuus on enintään 20 op. Ne määritellään yksilöllisesti ja toteutetaan normaaliin tutkinto-opetukseen integroituina. Opintoihin ei sisälly opetettavan aineen täydentäviä opintoja.

Aducate organisoi pätevöittävien opintojen yhteyteen 10 op ohjelman, jossa voi saada suomen kielen edistyneen tason valmennusta, perehtyä yliopisto-opiskeluun ja suomalaiseen koulukulttuuriin sekä parantaa työelämä- ja työnhakutaitoja.  Opiskelija saa tarvittaessa myös opinto- ja uraohjausta.

 

Opintojaksot

 

 

 

Orientaatio opettajan pedagogisiin opintoihin (1 op)

Opiskelijat tutustuvat koulutusohjelmaan ja pedagogisten opintojen toteutukseen (teoriaopinnot, harjoittelujaksot) ja kehittävät yleisiä opiskelutaitojaan ja yliopistossa vaadittuja tiedonhankintataitoja. Opintojakso on osallistujille pakollinen.

 

Opiskelu yliopistossa, opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (2 op)

Opiskelija laatii opettajan tuella itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja korjaa sitä tarvittaessa. Opiskelija tekee yhdessä suomen kielen opettajan kanssa valmennussuunnitelman yliopisto-opinnoissa tarvittaviin kielitaidon osa-alueisiin (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) sekä harjoitteluun valmistautumiseen. Opintojakso on osallistujille pakollinen.

 

Suomalainen koulukulttuuri (1 op)

Opiskelija perehtyy suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja -kulttuuriin, koulumaailman muutoksiin ja niiden opettajalle asettamiin osaamisvaatimuksiin. Hän kykenee analysoimaan opettajan roolia, opetuksen ja ohjauksen toimintakulttuuria sekä käytäntöjä lähtömaansa ja Suomen näkökulmista. Hän tunnistaa em. tiedon merkityksen ja käytännön sovellukset opetusharjoittelussa ja työelämässä.

 

Suomen kieli opetus- ja ohjaustyössä (1-6 op)

Kielivalmennuksen sisältö ja määrä määräytyy opiskelijan tarpeiden mukaan. Kielivalmennus jakautuu ennakkovalmennukseen, jonka avulla valmistaudutaan pedagogisiin opintoihin, ja pedgogisten opintojen aikana ja jälkeen toteutettavaan valmennukseen. Kielivalmennuksen kuuluu ryhmävalmennusta, yksilövalmennusta ja itsenäistä opiskelua, jota kielivalmentaja ohjaa ja tukee.

 

Uraohjaus, urasuunnittelu ja työllistymisen tuki (1 op)

Opiskelija tunnistaa oman osaamisensa ja vahvuutensa, kykenee kuvaamaan aiemman urapolkunsa ja asettamaan tulevalle uralleen realistisia tavoitteita. Opiskelija osaa tehdä osaamisportfolion ja video-cv:n, hallitsee keskeiset työnhakutaidot ja yleisimmin käytetyt työnhaun kanavat.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet toisessa maassa ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajan pätevyyden.

Kesto, laajuus ja rakenne

Enintään kaksi vuotta kestävään koulutukseen valitaan yhteensä 7 opiskelijaa. Pääsyvaatimuksena koulutukseen ovat

  • ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus toisessa maassa
  • virallinen todistus vähintään B2-tason kielitaidosta (kysy tästä tarkemmin heli.kaarniemi@uef.fi tai virpi.moilanen@uef.fi) sekä
  • Opetushallituksen rinnastamispäätös, josta käy ilmi opettajan pätevyyteen vaadittavien täydentävien opintojen laajuus ja sisältö.

Opiskelijat koulutukseen valitaan ennakkotehtävän ja haastattelujen perusteella. Haastatteluissa arvioidaan soveltuvuus ja koulutettavuus, ml. suomen kielen taito. Koulutuksen voi hakea heti.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Yhteystiedot

Suunnittelija Heli Kaarniemi, 050 322 8644, heli.kaarniemi@uef.fi

Kouluttaja Virpi Moilanen, 050 5761301, virpi.moilanen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Täydennyshaku koulutukseen on käynnissä 2.8.2019 klo 18:00 asti tai kunnes kaikki paikat on täytetty. Loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten hakemus kannattaa jättää heti. Hakuaikaa jatkettu 23.8.2019 saakka!

Vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu tästä.


Kun hakemus on tarkastettu, hakija saa kutsun haastatteluun Joensuussa. Haastattelu järjestetään elokuussa 2019.

Opiskelijat koulutukseen valitaan haastattelun, ennakkotehtävän ja ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Ennakkotehtävä ja palautusohjeet löytyvät ilmoittautumislomakkeelta sekä esitteestä.

Lisätietoja

Koulutuspaikkakunta on Joensuu. Opiskelu edellyttää läsnäoloa paikkakunnalla.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.