Takaisin

Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen

Tekijät: Juha Suoranta, Juha Kauppila, Hilkka Rekola, Petri Salo ja Marjatta Vanhalakka-Ruoho
Aikuiskasvatuksen risteysasemalla on aikuiskasvatuksen oppikirja ja samalla puheenvuoro aikuiskasvatuksen merkityksestä suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Kirjan teemat käsittelevät aikuiskasvatuksen tiedeluonnetta, elämänkulkua, elinikäistä oppimista, aikuisohjausta, aikuisten mediakasvatusta, kansansivistystyötä, koulutuspolitiikkaa ja aikuiskasvatuksen merkitystä työelämän muutoksissa. Tämä Itä-Suomen yliopiston Koulutus -ja kehittämispalvelu Aducaten v. 2012 julkaisema Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen -teos on sisällöltään muuttamaton ja yhdenmukainen painos Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen v.2008 julkaisemasta teoksesta Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. ja Vanhalakka-Ruoho, M.: Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen (2. korjattu ja uudistettu painos).
Julkaisuvuosi: 2012
ISBN: 978-952-61-0804-9