Takaisin

Aekane - Varhennettu A1-kielen opetus (4 op)

Varhennettu kielenopetus tulee, oletko valmis?

A1-kielen opetus varhennetaan alkamaan kaikissa peruskouluissa viimeistään 1. luokan keväällä v. 2020. Kielenopetusta varhennettaessa pitää huomioida monta seikkaa: oppimistavoitteet, ikäkaudelle sopivat kielenopetusmenetelmät ja arviointitavat sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kielen oppimisen tukeminen.


AJANKOHTA JA TOTEUTUS

Uusi varhennettuun kielenopetukseen liittyvä opettajien täydennyskoulutus alkaa syksyllä 2019. Koulutus järjestetään samanaikaisesti kolmella paikkakunnalla: Mikkelissä, Varkaudessa ja Iisalmessa. Kouluttaja on yhdellä paikkakunnalla; kahdella muulla paikkakunnalla opiskelijat osallistuvat koulutukseen omassa ryhmässään samassa etätilassa. Poikkeuksena on 3. osio, joka järjestetään kaikilla paikkakunnilla erikseen. Koulutus alkaa syyskuussa 2019 ja päättyy tammikuussa 2020 sisältäen neljä koulutuspäivää.

Opiskelija osallistuu koko 4 op:n kokonaisuuteen:


I Varhennettu A1-kielen opetus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1 op)
3.9. 2019 Mikkeli
Varkauden ja Iisalmen ryhmät osallistuvat etäyhteydellä.

Osallistujat saavat tietoa, mikä on POPS:n näkemys varhennetun kielenopetuksen tavoitteista, mitä on linjattu arvioinnista ja palautteen antamisesta sekä oppilaan tukemisesta.
 

II Kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus kielenopetuksessa (1 op)
30.9. 2019 Varkaus
Mikkelin ja Iisalmen ryhmät osallistuvat etäyhteydellä.

Osallistujat perehtyvät kielitietoisen oppimisympäristön merkitykseen kielen oppimisessa. Koulutuksessa syvennytään monipuolisen kielitaidon ja varhennetun kielenopiskelun etuihin, interkulttuuriseen kompetenssiin, monikielisyyteen ja eri kielten arvostamisen merkitykseen.
 

III Varhennetun kielenopetuksen pedagogiikkaa (1 op)
31.10. 2019 Mikkeli
6.11.2019 Iisalmi
7.11.2019 Varkaus

Osallistujat perehtyvät ikäkauteen sopiviin toimintatapoihin varhennetussa A1-kielen opetuksessa. Koulutuksessa tutustutaan mm. erilaisiin toiminnallisiin opetusmenetelmiin, jotka soveltuvat varhennettuun kielenopetukseen.
 

IV Samanaikaisopettajuus varhennetussa kielenopetuksessa (1 op)
14.1.2010 Iisalmi
Mikkelin ja Varkauden ryhmät osallistuvat etäyhteydellä.

Koulutusjakson aikana osallistujat saavat tietoa samanaikaisopettajuudesta ja sen hyödyistä varhennetussa kielenopetuksessa. Koulutuksessa syvennytään samanaikaisopettajuuden eri muotoihin ja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kenelle?

Täydennyskoulutus on tarkoitettu vuosiluokilla 1-2 A1-kielen opetusta antaville opettajille.

 

Hinta, osallistujamäärä

Koulutukset toteutetaan Opetushallituksen erityisavustuksella. Opetus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Muista kuluista opiskelija vastaa itse.

 

Yhteystiedot

Virpi Moilanen
virpi.moilanen@uef.fi
050 576 1301

Ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen 25.8.2019 mennessä.
Ilmoittaudu tästä

Huom! Ryhmät ovat täynnä. Voit ilmoittautua varasijoille. Varasijoja täytetään, mikäli koulutuspaikkoja vapautuu.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE
on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.

 

Ajankohtaiset koulutukset löydät täältä