Takaisin

5T Uudistuskyvyn johtaminen (5 op), Kuopio

Tule ketteröittämään työyhteisön muutosvaiheita tutkimustiedon ja toimivien työkalujen avulla. Uudistumiskykyyn pohjaustuvassa valmennuksessa keskityt viiteen eri teemaan, jotka painottuvat arjen johtamistilanteiden tukemiseen. Valmennuksessa sinulla on mahdollisuus paneutua oman työyhteisösi uudistumisprosessiin. Valmennus perustuu kokeilukulttuuriin ja kokeilutehtävän sovellat suoraan oman organisaatiosi tarpeisiin.

Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen jälkeen ymmärryksesi uudistuskyvyn merkityksestä onnistuneiden muutosvaiheiden läpiviennille on syventynyt. Osaat suunnitella ja toteuttaa oikeiden työkalujen ja tiedon avulla muutosprosesseja työyhteisössä. Osaat vahvistaa työyhteisösi uudistuskykyä, motivaatiota ja käsitellä muutoksiin ja uudistumiskykyyn liittyviä tunteita ja konflikteja valmentavalla työotteella. 

Kenelle?

Johtotehtävissä toimiville, esimiehille ja muille asiantuntijoille, joiden työhön kuuluu muutosten johtaminen, suunnittelu ja toteutus.

Kesto, laajuus ja rakenne

Toteutus
Valmennus toteutetaan monimuotoisina opintoina, johon kuuluu lähiopetus, henkilökohtainen LJI-testi ja siihen liittyvä valmennuskeskustelu ja työskentely sähköisessä oppimisympäristössä (tehtävät).
Lähipäivissä perehdymme tietojohtamiseen ja eri näkökulmiin uudistumiseen ja muutokseen liittyen sekä kokeilemme niitä käytännössä. Koulutuksen aikana perehdymme aiheeseen myös verkkoluentojen ja kirjallisen materiaalin avulla. Teet oman kokeilutehtävän, jonka aihe liittyy muutoksen läpivientiin ja uudistumiskykyyn.

Koulutuksessa haetaan vastauksia alla oleviin kysymyksiin:

TIETO – Tietoon perustuva päätöksenteko, seminaari 1.9.2020, ½ pv. Kouluttaja vahvistuu myöhemmin.

Mitä tietoa tarvitsen, mistä saan tarvittavaa tietoa, miten käytän tietoa päätöksenteossa, miten teen viisaita päätöksiä ja miten taklaan ajattelun vinoumat päätöksiä tehdessä?

TAHTO – Johtamisen moninaiset roolit, seminaari 1.9.2020, ½ pv. Kouluttaja ratkaisukeskeinen valmentaja Arttu Puhakka.

Miten luon edellytyksiä ja rakenteita motivaatiolle, miten vahvistan kasvun ja uudistumisen asennetta (mindset) ja miten valmennan merkityksellisiin tavoitteisiin?

TAITO – Uudistumiskyky osana strategisuutta. Itsenäisesti tehtävä LJI-testi ja henkilökohtainen palaute ja valmennuskeskustelu, sovittavissa ajalle 16-18.9.2020, etäyhteys mahdollinen. Kouluttaja PsT Pauli Kallio.

Miten kehitämme yhteisesti kollektiivista ajattelua ja tulemme tietoisiksi näkymättömästä?

TEKO – Kokemuksen merkitys ja dialogin rakentaminen johtamisen työkaluna, seminaari 1.10.2020, ½pv. Kouluttaja TtT Annamari Lastunen

Miten rakennan keskustelua, kokeilua ja oppimista työyhteisössäni ja mitä hyötyä se tuottaa organisaatiolle?

TUNNE – Tunteet muutoksissa, seminaari 22.10.2020, ½pv.

Miten lisään ajattelua avaavia tunteita työyhteisössä, kuinka kohtaan ajattelua kaventavia tunteita ja kuinka autan henkilöstöä kohtaamaan muutokseen liittyvät huolet? Kouluttaja ratkaisukeskeinen valmentaja Arttu Puhakka.

Hinta, osallistujamäärä

Valmennusohjelman hinta on 1050 € + ALV 24%, kun osallistujia on vähintään 10 henkilöä.

Yhteystiedot

Suunnittelija Annamari Lastunen
annamari.lastunen@uef.fi
050 441 2179

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 23.8. mennessä.

Ilmoittaudu tästä

 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 16 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.