Rahoitus

Jatko-opiskelijan on mahdollista saada rahoitusta opinnoilleen erilaisten säätiöiden ja rahastojen apurahoista,  yliopiston palkallisista tohtorinkoulutuspaikoista tai Suomen Akatemian, Tekesin tai muiden rahoittajien rahoittamista projekteista (nuoremman tutkijan paikat), yliopiston voimavaroista sekä valtion opintotukijärjestelmän kautta.

Säätiöt ja rahastot

Säätiöiltä voi hakea apurahoja tutkimuksen tekemiseen, väitöskirjan kirjoittamiseen, väitöskirjojen ja väitöstilaisuuden kulujen kattamiseksi sekä kokousmatkoja varten.

Aurora -tietokannasta löytyvät sekä tieteen, taiteen että kulttuurin rahoituslähteet, niin projektirahoitus kuin henkilökohtaiset apurahatkin. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea. Rahoittajia on noin 800 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla. Auroran tiedot kerätään suoraan rahoittajilta.

Säätiöpalvelu jakaa verkkosivuillaan tietoa Suomessa toimivista säätiöistä.

Tutustu myös Tieteentekijöiden Apurahaoppaaseen.

Itä-Suomen yliopisto

Palkalliset tohtorinkoulutuspaikat

Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmissa on vuosittain haettavana palkallisia tohtorinkoulutuspaikkoja, joilla työskentelee noin 150 nuorempaa tutkijaa. UEF tohtorinkoulutuspaikoilla olevilla henkilöillä on mahdollisuus keskittyä täysipäiväiseen väitöstutkimuksen tekemiseen, tavoitteena tutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa päätoimisesti opiskellen.

Nuoremman tutkijan tehtävät

Suomen Akatemian, TEKESin, yritysten tai EU:n rahoittamissa projekteissa voi olla tarjolla nuoremman tutkijan tehtäviä. Niistä lisätietoa löydät yliopiston avoimista työpaikoista.  

Apurahat

Tiedekunnat varaavat mahdollisuuksien mukaan määrärahaa jatko-opintojen tukemiseen mm. matka-apurahojen, väitöskirjan viimeistelyapurahojen ja väitöskirjan painatusapurahojen muodossa. Lisätietoa näistä saat oman tohtoriohjelmasi nettisivuilta.

Opintotuki ja aikuisopintotuki

Myös jatko-opintoihin on mahdollisuus saada opintotukea tai aikuisopintotukea. Tukiajan laskennassa otetaan huomioon vain korkeakouluopintoihin käytetyt tukikuukaudet, joina opiskelija on saanut opintorahaa tai aikuisopintorahaa.