Ympäristön muutos
ja luonnonvarojen riittävyys

Maapallolla voivat elää kestävästi myös tulevat sukupolvet

Ilmastonmuutoksen syntymekanismien ymmärtäminen auttaa löytämään myös keinoja sen hallitsemiseen. Tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin voidaan vastata myös kehittämällä metsien käyttöä ja niiden kestävää hallintaa.

Tutkimustyömme on jo tuottanut runsaasti uutta tietoa aerosolien vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Metsiin ja metsäbiotalouteen liittyvä tutkimuksemme on kansainvälistä huippua ja kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja metsävarojen kestävään hyödyntämiseen. Tuotamme myös kansalaisille ja päätöksentekijöille arvokasta tutkimustietoa sekä työkaluja luonnonvarojen kestävään hallintaan huomioiden taloudelliset, oikeudelliset ja poliittiset näkökulmat.