Opiskelu ja opiskelijavaihto

(Päivitetty 25.6.2020 klo 8.45.)

Opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, etteivät terveys ja turvallisuus vaarannu.

Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukaudella 2020. Laboratorio-opetusta, kenttäkursseja ja välttämättömiä harjoitteluja sekä muuta opetusta, jota on mahdoton tai kohtuuttoman vaikea järjestää etänä, voidaan järjestää lähiopetuksena dekaanin päätöksellä. Myös uusille opiskelijoille voidaan järjestää lähiopetusta heidän sitouttamisekseen oppiaineeseen ja yliopistoyhteisöön.

Lähiopetus organisoidaan turvallisuudesta huolehtien. Opetusjärjestelyissä noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumis- ja muita turvallisuussuosituksia. 1.6. alkaen voimassa olevaa 50 henkilön kokoontumisrajoitusta sovelletaan lähiopetukseen siten, että yhdessä tilassa on kerralla opettaja mukaan lukien korkeintaan 50 henkilöä ja henkilöiden välillä on 1,5–2 metrin turvaväli. Lisätietoa opetusjärjestelyistä sekä lähiopetuksen turvallisuusohjeista.

Tiedekunnat ja Kielikeskus tekevät opetusta koskevat päätökset ja tiedottavat niistä opiskelijoita seuraavasti:

  • viimeistään 30.6. mennessä elo- ja syyskuussa alkavan opetuksen järjestelyt
  • viimeistään 7.8. mennessä loka-, marras- ja joulukuussa alkavan opetuksen järjestelyt
  • Avoin yliopisto informoi omia opiskelijoitaan.

Tentit

Yleisiä tai muita tenttejä ei järjestetä tenttisalitentteinä syyslukukaudella. EXAM-tenttisalit pysyvät suljettuina 31.7. asti; ne voidaan ottaa erikseen käyttöön dekaanin päätöksellä. 1.8. alkaen EXAM-tentit avataan käyttöön. Tilojen käyttö turvallisesti ohjeistetaan erikseen.
 

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden orientaation kaikille yhteiset osuudet järjestetään etänä. Oppiaineet ottavat uudet opiskelijat muutoin vastaan, järjestävät heille perehdytystä ja mahdollisesti lähiopetusta turvallisuusohjeita noudattaen.

Vaihto-opiskelu ja kv-maisteriohjelmat

Vaihto-opiskelijoita ei syyslukukaudella 2020 lähetetä maailmalle tai vastaanoteta UEFiin, eikä vaihto-opiskelijoille ei järjestetä etäopetusta syyslukukaudella 2020.

Kv-maisteriohjelmille suositellaan etäopetusta syyslukukaudella 2020. Ohjelma voi harkita aloituksen siirtämistä, jos opiskelijat eivät pääse Suomeen. Opiskelijoilla on myös oikeus siirtää opintojensa alkua vuodella.

Valintakokeet

Läsnäoloa vaativien valintakokeiden valvojille järjestetään koulutusta kesäkuun alussa ennen valintakokeiden alkua. Valintakokeita koskevat samat turvallisuus- ja hygieniaohjeet kuin muutakin kampuksella vierailua. Tietoa valintakokeiden järjestelyistä löytyy osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset/.


Etäopetuksen välineitä Itä-Suomen yliopistossa

Olen lähdössä vaihtoon kevätlukukaudelle 2020, mutta en ole vielä lähtenyt vaihtokohteeseeni. Miten minun tulisi toimia? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Ulkomaille ei saa tällä hetkellä matkustaa työtä tai opiskelua varten. Jos vaihto ei ole ehtinyt vielä alkaa, se on peruttava. Ulkomailta palaavien (yliopiston työntekijät ja opiskelijat, normaalikoulun työntekijät ja oppilaat) on noudatettava 14 vrk:n varoaikaa ja jäätävä kotiin tekemään etätyötä tai opiskelemaan.

Tilanteesta koituvien matka- ja muiden kulujen korvaamista tulee tiedustella omalta vakuutusyhtiöltä, lentoyhtiöltä tai muulta matkanjärjestäjältä. 

Olen ulkomailla vaihdossa, ja haluan keskeyttää vaihtoni. Miten minun tulisi toimia? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Ilmoita vaihdon keskeyttämisestä kohdeyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston koordinaattoreillesi (international@uef.fi) sekä muille tarpeellisille tahoille (vakuutusyhtiö, Kela ym.). Ulkomailta palaavien (yliopiston työntekijät ja opiskelijat, normaalikoulun työntekijät ja oppilaat) on noudatettava 14 vrk:n varoaikaa ja jäätävä kotiin tekemään etätyötä tai opiskelemaan.

Tilanteesta koituvien matka- ja muiden kulujen korvaamista tulee tiedustella omalta vakuutusyhtiöltä, lentoyhtiöltä tai muulta matkanjärjestäjältä. Mikäli kulujen korvaaminen ei onnistu epidemia-alueelta palaavien osalta vakuutusyhtiön, lentoyhtiön tai muun matkanjärjestäjän kautta, ota yhteyttä Itä-Suomen yliopiston Opintopalveluihin: international@uef.fi .

Olen ulkomailla vaihdossa ja haluan jatkaa vaihtoani. Miten minun tulisi toimia? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Suomen valtioneuvosto on kutsunut kaikki suomalaiset ja Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt palaamaan ulkomailta välittömästi Suomeen. Itä-Suomen yliopiston ulkomailla olevat opiskelijat tekevät itse päätöksensä palaamisesta ja kantavat päätökseensä liittyvät vastuut.

Jos päätät jäädä vaihtoon/harjoitteluun/suorittamaan muita opintoja ulkomaille, seuraa vaihtokohteesi ja kotiyliopistosi tilannetta ja tiedottamista tarkasti ja noudata saamiasi ohjeita.

Olen tällä hetkellä vaihto-opiskelemassa ja sain tietää, että vaihtoni keskeytetään koronaviruksen takia. Olen suunnitellut valmistuvani tänä kesänä. Miten pystyn suorittamaan opintoni loppuun? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Ota yhteyttä Itä-Suomen yliopiston Opintopalveluihin: international@uef.fi .

Keskeytän vaihtoni ja palaan takaisin Suomeen. Joudunko palauttamaan minulle maksetut apurahat takaisin yliopistolle?
Itä-Suomen yliopisto ei peri vaihtonsa keväällä 2020 koronaviruksen vuoksi keskeyttäviltä ja kotiin palaavilta opiskelijoilta apurahoja takaisin.

Korvaako Itä-Suomen yliopisto vaihdon keskeytymisestä koituvia ylimääräisiä kuluja? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Itä-Suomen yliopisto ei korvaa opiskelijavaihdon tai ulkomaanharjoittelun keskeytymisestä tai peruuntumisesta koituvia kuluja.

Mitä tapahtuu Kielikeskuksen kursseille, joilla on 80 %:n läsnäolopakko? (Päivitetty 16.3.2020 klo 11.16)
Kielikeskus on linjannut, että opetus siirretään verkkoon maanantaista 16.3. alkaen. Kursseja ei siis peruta, mutta suoritustapoihin ja mahdollisesti myös aikatauluihin tulee muutoksia.  Opettajat ovat yhteydessä kurssiensa opiskelijoihin Moodlen ja / tai sähköpostin välityksellä.

Mitä tapahtuu valintakokeille? (Päivitetty 18.3.2020 klo 9.48)
Yliopistot toimivat yhteistyössä opiskelijavalinnan turvaamiseksi ja tiedottavat mahdollisista koronavirukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä yhteisesti.