Opiskelu ja opiskelijavaihto

Kaikki Itä-Suomen yliopiston opetus on siirtynyt verkkoon.
Etäopetuksen välineitä Itä-Suomen yliopistossa

Olen lähdössä vaihtoon kevätlukukaudelle 2020, mutta en ole vielä lähtenyt vaihtokohteeseeni. Miten minun tulisi toimia? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Ulkomaille ei saa tällä hetkellä matkustaa työtä tai opiskelua varten. Jos vaihto ei ole ehtinyt vielä alkaa, se on peruttava. Ulkomailta palaavien (yliopiston työntekijät ja opiskelijat, normaalikoulun työntekijät ja oppilaat) on noudatettava 14 vrk:n varoaikaa ja jäätävä kotiin tekemään etätyötä tai opiskelemaan.

Tilanteesta koituvien matka- ja muiden kulujen korvaamista tulee tiedustella omalta vakuutusyhtiöltä, lentoyhtiöltä tai muulta matkanjärjestäjältä. 

Olen ulkomailla vaihdossa, ja haluan keskeyttää vaihtoni. Miten minun tulisi toimia? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Ilmoita vaihdon keskeyttämisestä kohdeyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston koordinaattoreillesi (international@uef.fi) sekä muille tarpeellisille tahoille (vakuutusyhtiö, Kela ym.). Ulkomailta palaavien (yliopiston työntekijät ja opiskelijat, normaalikoulun työntekijät ja oppilaat) on noudatettava 14 vrk:n varoaikaa ja jäätävä kotiin tekemään etätyötä tai opiskelemaan.

Tilanteesta koituvien matka- ja muiden kulujen korvaamista tulee tiedustella omalta vakuutusyhtiöltä, lentoyhtiöltä tai muulta matkanjärjestäjältä. Mikäli kulujen korvaaminen ei onnistu epidemia-alueelta palaavien osalta vakuutusyhtiön, lentoyhtiön tai muun matkanjärjestäjän kautta, ota yhteyttä Itä-Suomen yliopiston Opintopalveluihin: international@uef.fi .

Olen ulkomailla vaihdossa ja haluan jatkaa vaihtoani. Miten minun tulisi toimia? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Suomen valtioneuvosto on kutsunut kaikki suomalaiset ja Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt palaamaan ulkomailta välittömästi Suomeen. Itä-Suomen yliopiston ulkomailla olevat opiskelijat tekevät itse päätöksensä palaamisesta ja kantavat päätökseensä liittyvät vastuut.

Jos päätät jäädä vaihtoon/harjoitteluun/suorittamaan muita opintoja ulkomaille, seuraa vaihtokohteesi ja kotiyliopistosi tilannetta ja tiedottamista tarkasti ja noudata saamiasi ohjeita.

Olen tällä hetkellä vaihto-opiskelemassa ja sain tietää, että vaihtoni keskeytetään koronaviruksen takia. Olen suunnitellut valmistuvani tänä kesänä. Miten pystyn suorittamaan opintoni loppuun? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Ota yhteyttä Itä-Suomen yliopiston Opintopalveluihin: international@uef.fi .

Keskeytän vaihtoni ja palaan takaisin Suomeen. Joudunko palauttamaan minulle maksetut apurahat takaisin yliopistolle?
Itä-Suomen yliopisto ei peri vaihtonsa keväällä 2020 koronaviruksen vuoksi keskeyttäviltä ja kotiin palaavilta opiskelijoilta apurahoja takaisin.

Korvaako Itä-Suomen yliopisto vaihdon keskeytymisestä koituvia ylimääräisiä kuluja? (Päivitetty 23.3. klo 9.05)
Itä-Suomen yliopisto ei korvaa opiskelijavaihdon tai ulkomaanharjoittelun keskeytymisestä tai peruuntumisesta koituvia kuluja.

Mitä tapahtuu Kielikeskuksen kursseille, joilla on 80 %:n läsnäolopakko? (Päivitetty 16.3.2020 klo 11.16)
Kielikeskus on linjannut, että opetus siirretään verkkoon maanantaista 16.3. alkaen. Kursseja ei siis peruta, mutta suoritustapoihin ja mahdollisesti myös aikatauluihin tulee muutoksia.  Opettajat ovat yhteydessä kurssiensa opiskelijoihin Moodlen ja / tai sähköpostin välityksellä.

Mitä tapahtuu valintakokeille? (Päivitetty 18.3.2020 klo 9.48)
Yliopistot toimivat yhteistyössä opiskelijavalinnan turvaamiseksi ja tiedottavat mahdollisista koronavirukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä yhteisesti.