Opetusjärjestelyihin liittyviä ohjeita

Itä-Suomen yliopisto on siirtynyt kokonaan etäopiskeluun ja sulkenut kampuksensa valtioneuvoston 16.3. antaman linjauksen mukaisesti. Kaikissa tilanteissa pyrimme turvaamaan opiskelijoiden tavoiteajassa valmistumisen ja opettajat ovat velvoitettuja etsimään erilaisia keinoja opetuksen järjestämiseksi.

Olemme keränneet tälle sivulle opetukseen liittyviä ohjeita ja suosituksia, joiden toivomme helpottavan opettajien työtä näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Etäopetus

 • Kaikki opetus siirretään etäopetukseksi. Sama koskee myös väitöstilaisuuksia.
 • Luennot tulee mahdollisten kapasiteettiongelmien vuoksi pyrkiä toteuttamaa ensisijaisesti tallenteina striimauksen sijaan
 • Etäopetuksen ohjeet (välineet, tallenteet, tentit):  http://www.uef.fi/etaopetuksen-valineita
 • Etäopetuksen ja etätyön tuelle on perustettu yhteinen, kaikille avoin TeamsEtätyö ja etäopetus UEFissa”. Teamsissa toimii myös vertaisopettajien verkosto.
 • Oppitupa ja tietotekniikkapalvelut antavat tukea osoitteessa servicedesk@uef.fi
 • Toistaiseksi opettajien tukipalveluissa poikkeuksellisesti myös ilta- ja viikonloppupäivystys.

Vastuuopettajan tehtävät

Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt siirtää määräaikaisesti vastuuopettajalle toimivallan yksittäisten opintojaksojen opetusmuodoista ja arviointimenetelmistä päättämisen. 

Akateeminen rehtori on linjannut, että opettajakohtaiset poikkeusajaksi annetut päätäntävaltuudet koskevat myös tentti- ja muiden opintosuoritustulosten anto- ja tarkastusaikaa.
Opettaja voi nyt omalla päätöksellään painavista/perusteluista syistä ja kohtuullisuus huomioiden poiketa opintojohtosäännön mukaisesta kolmesta viikosta sekä mahdollisesti myönnetystä yhdestä lisäviikosta, eli ottaa lisäaikaa tenttien ja opintosuoritusten tarkastamiseksi ja tulosten julkistamiseksi. Opiskelijoille tulee kuitenkin aina ilmoittaa asiasta sekä siitä, milloin viimeistään tulokset tulevat opiskelijoille tiedoksi.

Hallituksen päätökseen sisältyy myös oikeus muuttaa arviointiasteikkoa opetusmenetelmän muuttuessa.

Check-list opettajalle

 • suunnittele ja toteuta muutokset suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin
 • konsultoi tarvittaessa oppiaineen vastuuhenkilöä ja/tai laitoksen opetuksesta vastaavaa (vara)johtajaa
 • huolehdi, että muutokset tehdään WebOodiin opintojakson ja opetustapahtuman tietoihin niin pian kuin mahdollista
 • tiedota muutoksista opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille WebOodissa
 • yksikön ohjeistuksen mukaan opiskelijoille tiedotetaan myös muuten (esim. Yammerissa tai opintoyhteisössä)
 • opettaja tekee kirjallisen dokumentin opetusmuodon ja mahdollisesti arviointimenetelmän muutoksesta (esim. sähköposti riittää)
 • opettaja toimittaa päätöksen muutoksesta oppiaineensa amanuenssille/koulutussuunnittelijalle/ opintosihteerille, joka kokoaa muutokset ja toimittaa edelleen ops-vastaaville (Henni Nevalainen, Kaisa Laitinen, Mervi Silaste, Minna Paronen, Lauri Tolkki)

Valintakokeet

 • Asiassa haetaan valtakunnallisesti yhteistä linjausta yliopistojen kesken, jotta hakijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti.
 • Lähtökohtaisesti valinnat toteutetaan valintaperusteiden mukaisesti.
 • Valintakoejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.