Opetusjärjestelyihin liittyviä ohjeita

(Päivitetty 29.5.2020 klo 14.)

Itä-Suomen yliopiston opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, etteivät terveys ja turvallisuus vaarannu.

Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukaudella 2020. Laboratorio-opetusta, kenttäkursseja ja välttämättömiä harjoitteluja sekä muuta opetusta, jota on mahdoton tai kohtuuttoman vaikea järjestää etänä, voidaan järjestää lähiopetuksena dekaanin päätöksellä. Myös uusille opiskelijoille voidaan järjestää lähiopetusta heidän sitouttamisekseen oppiaineeseen ja yliopistoyhteisöön.

Lähiopetus organisoidaan turvallisuudesta huolehtien. Opetusjärjestelyissä noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumis- ja muita turvallisuussuosituksia. 1.6. alkaen voimassa olevaa 50 henkilön kokoontumisrajoitusta sovelletaan lähiopetukseen siten, että yhdessä tilassa on kerralla opettaja mukaan lukien korkeintaan 50 henkilöä ja henkilöiden välillä on 1,5–2 metrin turvaväli.

Kaikissa tilanteissa pyrimme turvaamaan opiskelijoiden tavoiteajassa valmistumisen ja opettajat ovat velvoitettuja etsimään erilaisia keinoja opetuksen järjestämiseksi.

Olemme keränneet tälle sivulle opetukseen liittyviä ohjeita ja suosituksia, joiden toivomme helpottavan opettajien työtä näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Etäopetus

 • Opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella.
 • Luennot tulee mahdollisten kapasiteettiongelmien vuoksi pyrkiä toteuttamaa ensisijaisesti tallenteina striimauksen sijaan
 • Etäopetuksen ohjeet (välineet, tallenteet, tentit):  http://www.uef.fi/etaopetuksen-valineita
 • Etäopetuksen ja etätyön tuelle on perustettu yhteinen, kaikille avoin TeamsEtätyö ja etäopetus UEFissa”. Teamsissa toimii myös vertaisopettajien verkosto.
 • Oppitupa ja tietotekniikkapalvelut antavat tukea osoitteessa servicedesk@uef.fi
 • Toistaiseksi opettajien tukipalveluissa poikkeuksellisesti myös ilta- ja viikonloppupäivystys.

Vastuuopettajan tehtävät

Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt siirtää määräaikaisesti vastuuopettajalle toimivallan yksittäisten opintojaksojen opetusmuodoista ja arviointimenetelmistä päättämisen. 

Akateeminen rehtori on linjannut, että opettajakohtaiset poikkeusajaksi annetut päätäntävaltuudet koskevat myös tentti- ja muiden opintosuoritustulosten anto- ja tarkastusaikaa.
Opettaja voi nyt omalla päätöksellään painavista/perusteluista syistä ja kohtuullisuus huomioiden poiketa opintojohtosäännön mukaisesta kolmesta viikosta sekä mahdollisesti myönnetystä yhdestä lisäviikosta, eli ottaa lisäaikaa tenttien ja opintosuoritusten tarkastamiseksi ja tulosten julkistamiseksi. Opiskelijoille tulee kuitenkin aina ilmoittaa asiasta sekä siitä, milloin viimeistään tulokset tulevat opiskelijoille tiedoksi.

Hallituksen päätökseen sisältyy myös oikeus muuttaa arviointiasteikkoa opetusmenetelmän muuttuessa.

Check-list opettajalle

 • suunnittele ja toteuta muutokset suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin
 • konsultoi tarvittaessa oppiaineen vastuuhenkilöä ja/tai laitoksen opetuksesta vastaavaa (vara)johtajaa
 • huolehdi, että muutokset tehdään WebOodiin opintojakson ja opetustapahtuman tietoihin niin pian kuin mahdollista
 • tiedota muutoksista opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille WebOodissa
 • yksikön ohjeistuksen mukaan opiskelijoille tiedotetaan myös muuten (esim. Yammerissa tai opintoyhteisössä)
 • opettaja tekee kirjallisen dokumentin opetusmuodon ja mahdollisesti arviointimenetelmän muutoksesta (esim. sähköposti riittää)
 • opettaja toimittaa päätöksen muutoksesta oppiaineensa amanuenssille/koulutussuunnittelijalle/ opintosihteerille, joka kokoaa muutokset ja toimittaa edelleen ops-vastaaville (Henni Nevalainen, Kaisa Laitinen, Mervi Silaste, Minna Paronen, Lauri Tolkki)

Valintakokeet

Läsnäoloa vaativien valintakokeiden valvojille järjestetään koulutusta kesäkuun alussa ennen valintakokeiden alkua. Valintakokeita koskevat samat turvallisuus- ja hygieniaohjeet kuin muutakin kampuksella vierailua. Tietoa valintakokeiden järjestelyistä löytyy osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset/.