Opetuksen järjestäminen

(Päivitetty 25.6.2020 klo 8.45.)

Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukaudella 2020. Laboratorio-opetusta, kenttäkursseja ja välttämättömiä harjoitteluja sekä muuta opetusta, jota on mahdoton tai kohtuuttoman vaikea järjestää etänä, voidaan järjestää lähiopetuksena dekaanin päätöksellä. Myös uusille opiskelijoille voidaan järjestää lähiopetusta heidän sitouttamisekseen oppiaineeseen ja yliopistoyhteisöön.

Lähiopetus organisoidaan turvallisuudesta huolehtien. Opetusjärjestelyissä noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumis- ja muita turvallisuussuosituksia. 1.6. alkaen voimassa olevaa 50 henkilön kokoontumisrajoitusta sovelletaan lähiopetukseen siten, että yhdessä tilassa on kerralla opettaja mukaan lukien korkeintaan 50 henkilöä ja henkilöiden välillä on 1,5–2 metrin turvaväli. Lisätietoa opetusjärjestelyistä sekä lähiopetuksen turvallisuusohjeista.

Tiedekunnat ja Kielikeskus tekevät opetusta koskevat päätökset ja tiedottavat niistä opiskelijoita seuraavasti:

  • viimeistään 30.6. mennessä elo- ja syyskuussa alkavan opetuksen järjestelyt
  • viimeistään 7.8. mennessä loka-, marras- ja joulukuussa alkavan opetuksen järjestelyt
  • Avoin yliopisto informoi omia opiskelijoitaan

Tentit

Yleisiä tai muita tenttejä ei järjestetä tenttisalitentteinä syyslukukaudella. EXAM-tenttisalit pysyvät suljettuina 31.7. asti; ne voidaan ottaa erikseen käyttöön dekaanin päätöksellä. 1.8. alkaen EXAM-tentit avataan käyttöön. Tilojen käyttö turvallisesti ohjeistetaan erikseen.
 

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden orientaation kaikille yhteiset osuudet järjestetään etänä. Oppiaineet ottavat uudet opiskelijat muutoin vastaan, järjestävät heille perehdytystä ja mahdollisesti lähiopetusta turvallisuusohjeita noudattaen.

Vaihto-opiskelu ja kv-maisteriohjelmat

Vaihto-opiskelijoita ei syyslukukaudella 2020 lähetetä maailmalle tai vastaanoteta UEFiin, eikä vaihto-opiskelijoille ei järjestetä etäopetusta syyslukukaudella 2020.

Kv-maisteriohjelmille suositellaan etäopetusta syyslukukaudella 2020. Ohjelma voi harkita aloituksen siirtämistä, jos opiskelijat eivät pääse Suomeen. Opiskelijoilla on myös oikeus siirtää opintojensa alkua vuodella.

Valintakokeet

Läsnäoloa vaativien valintakokeiden valvojille järjestetään koulutusta kesäkuun alussa ennen valintakokeiden alkua. Valintakokeita koskevat samat turvallisuus- ja hygieniaohjeet kuin muutakin kampuksella vierailua. Tietoa valintakokeiden järjestelyistä löytyy osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset/.

 

Milloin voin jatkaa opinnäytetyöni kokeellista osuutta yliopiston laboratoriossa? (Päivitetty 29.5.2020 klo 8.00.)
Opinnäytetöiden kokeellisten töiden osalta noudatetaan UEFin tutkimustyötä koskevia linjauksia ja turvallisuusohjeita. Välttämätöntä tutkimustyötä voidaan näin ollen jatkaa kampuksen tiloissa 14.5. alkaen. Opinnäytetöiden osalta kokeellisen osion välttämättömyyden arvioi esim. tutkimusryhmän johtaja, esimies tai ohjauksesta vastaava henkilö. Ota siis ensin yhteyttä opinnäytetyösi ohjaajaan. Tämän jälkeen osaston tai laitoksen johtaja voi myöntää luvan kampuksen tilojen käyttöön. Elo- ja syyskuun osalta tulee huomioida samoissa tiloissa mahdollisesti annettava kurssimuotoinen opetus – samoille ajankohdille ei voi myöntää ko. tiloihin.