Kuinka toimitaan, kun kampuksella olleella ilmenee koronatartunta?

Koronatartunnan saanut henkilöstöön kuuluva:

  • jää karanteeniin terveysviranomaisten määräyksellä,
  • ilmoittaa lähijohtajalleen mahdollisesta sairauspoissaolostaan ja karanteenistaan yliopiston normaalin ohjeistuksen mukaan (karanteeniajalta haetaan Kelan tartuntatautipäivärahaa työnantajalle, koska henkilölle maksetaan palkkaa) ja
  • auttaa terveysviranomaisia jäljitystyössä.

Koronatartunnan saanut opiskelija tai muu yliopistoyhteisöön kuuluva:

  • jää karanteeniin terveysviranomaisten määräyksellä ja
  • auttaa terveysviranomaisia jäljitystyössä.

Terveysviranomaiset aloittavat koronatartunnan saaneen kanssa altistuneiden jäljityksen ja määräävät myös heidät karanteeniin. Terveysviranomaiset johtavat prosessia ja ohjeistavat yliopistoa mm. tilojen puhdistamisessa.

Yliopisto auttaa terveysviranomaisten pyytäessä jäljitystyössä toimittamalla listat tartunnan saaneen kanssa yhtä aikaa samoissa tiloissa olleista. Nämä tiedot tulee löytyä yksiköstä tai opettajalta. Työsuojelu auttaa tarvittaessa selvitystyössä ja terveysviranomaisten määrittämissä toimissa.

Opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).