Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Tältä sivustolta löydät tietoa koronavirustilanteen aiheuttamista järjestelyistä Itä-Suomen yliopistossa. Opiskeluun ja opetusjärjestelyihin liittyvän tietopaketin löydät Kamusta.

Päivitetty 29.9.2020

TYÖNTEKO JATKUU HYBRIDIMALLIN MUKAISESTI VUODEN LOPPUUN, VAIHDOT OVAT SALLITTUJA KEVÄTLUKUKAUDELLA

Hyvä uefilainen,
Koronavirustilanne sekä maailmalla että Suomessa ei osoita laantumisen merkkejä. Tästä syystä Itä-Suomen yliopisto on päättänyt

 • jatkaa nykyistä suositustaan hybridimallisesta työskentelystä ja etäkokouksista vuoden loppuun (katso etätyöskentelyn IT-ohjeet),
 • sallia kevätlukukauden opiskelija- ja henkilökuntavaihdot (sekä lähtevät että saapuvat) yliopiston omien, THL:n ja ulkoministeriön, sekä vaihtokohteiden maiden ja oppilaitosten ohjeita noudattaen, ja
 • päättää kevätlukukauden opetusjärjestelyistä lokakuussa.

UUDET PÄÄTÖKSET:

HYBRIDIMALLIN MUKAINEN TYÖNTEKO JA ETÄKOKOUKSET
Itä-Suomen yliopiston henkilöstö voi työskennellä kampuksilla siten, että yliopiston tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä ei ylitä puolta normaalista. Kyse on hybridimallista, jossa etä- ja lähipäivistä sovitaan esimiehen kanssa. Esimiehet koordinoivat asiaa yksiköissä. Yksikön johdolla on oltava tieto kampuksella kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Riskiryhmäläiset jäävät kuitenkin edelleen etätöihin ja heidän osaltaan paluu linjataan myöhemmin. Kokoukset suositellaan pidettävän etänä aina, kun se on mahdollista.

Itä-Suomen yliopiston edellä mainittu suositus hybridimallin mukaisesta työskentelystä ja etäkokouksista on voimassa vuoden loppuun. Alkuvuoden 2021 linjauksista tiedotetaan loppuvuonna 2020.

OPISKELIJA- JA HENKILÖKUNTAVAIHDOT
Opiskelija- ja henkilökuntavaihdot (sekä lähtevät että saapuvat) ovat sallittuja kevätlukukaudella 2021 yliopiston, THL:n ja ulkoministeriön sekä vaihtokohteiden maiden ja oppilaitosten ohjeita noudattaen. Koska koronatilanne saattaa muuttua nopeastikin, tulee vaihtoa suunnittelevien myös varautua mahdollisiin muutoksiin. Tarkempi ohjeistus päivitetään Kamuun.

KEVÄÄN OPETUSJÄRJESTELYT
Kevään opetusjärjestelyistä (mukaan lukien pääsykokeet) päätetään ja tiedotetaan lokakuussa.

***

MUISTATHAN MYÖS SEURAAVAT:

YLEISTÄ
 
Kaiken toiminnan lähtökohtana on varmistaa turvallinen työskentely ja opiskelu yliopistossa. Tämä edellyttää vastuullista toimintaa meiltä kaikilta.

Kampusten kaikki ovet ovat avoinna entiseen tapaan.

Kaikkien kampuksella kävijöiden (opiskelijat, henkilöstö, vierailijat) on noudatettava seuraavia perusohjeita: 

 • Tule kampukselle vain terveenä. 
 • Pese kädet heti kampukselle tultuasi sekä säännöllisesti usean kerran päivässä. Käsidesiä käytetään, kun käsien peseminen ei ole mahdollista. 
 • Pidä 1,5–2 metrin turvaväli muihin. 
 • Käytä maskia tilanteissa, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.
 • Älä kättele äläkä halaa muita. 
   

MATKUSTAMINEN JA VIERAILUT

Työmatkustusta korkean koronavirusriskin maihin tulee pääsääntöisesti välttää aina. Työmatka voi kohdistua korkean riskin maahan ainoastaan erittäin painavista syistä, ja matkan välttämättömyys yliopiston työtehtävien hoidon kannalta tulee arvioida tarkasti esimiehen kanssa.

Arvioinnissa tulee huomioida, että yliopiston matkavakuutus ei korvaa riskimaassa tapahtuvasta koronavirukseen sairastumisesta aiheutuvia kuluja, jotka maasta riippuen voivat nousta hyvinkin korkeiksi. Lue vakuutusyhtiö Protectorin tiedote matkavakuutuksesta ja koronaviruksesta.

Suomen hallitus tarkastelee maahantulon rajoituksia noin kahden viikon välein, ja viimeisin tieto rajoituksista löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta. Riskimaista palaavien tulee jäädä THL:n ohjeiden mukaiseen karanteeniin.

1.10.2020 alkaen suositellaan kahta vapaaehtoista koronatestiä matkustajille, jotka tulevat Suomeen korkeamman koronailmaantuvuuden maista, joista maahantuloa rajoitetaan Suomessa. Poikkeuksena on se, että Suomessa voi käydä työssä Ruotsista ja Virosta ilman omaehtoista karanteenia tai testauksia. Samoin Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan maarajalla rajayhteisöjen asukkaiden liikenne on karanteenivapaata.

Vapaaehtoisten koronatestien avulla maahantulija voi lyhentää suositeltua 14 vuorokauden omaehtoista karanteeniaan. 

Korkeamman ilmaantuvuuden maasta palatessaan Suomessa asuva voisi halutessaan lyhentää 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia siten, että hakeutuu koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan lentokentällä tai satamassa ja toiseen testiin kotipaikkakunnalla aikaisintaan 72 tunnin jälkeen ensimmäisen testin ottamisesta. 

Muille maahantulijoille suositellaan ensimmäistä koronatestiä enintään 72 tuntia (3 vuorokautta) ennen Suomeen saapumista. Toiseen koronatestiin tulisi mennä aikaisintaan 72 tuntia (3 vrk) Suomeen saapumisen jälkeen. Toisen testin tulokseen saakka maahan saapujan tulisi olla omaehtoisessa karanteenissa majapaikassaan. Omaehtoinen karanteeni päättyy, jos testitulos on negatiivinen.  Jos testitulos on positiivinen, lääkäri määrää henkilön karanteeniin, kunnes hän on parantunut.

Jos matkustaja oleskelee Suomessa alle kolme vuorokautta (alle 72 h), hänen ei tarvitse olla karanteenissa eikä mennä toiseen koronatestiin. 

Maista, joiden osalta matkustusrajoitukset on poistettu, tulevilta henkilöiltä ei vaadita 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Työmatkustus näihin maihin sekä vierailijoiden vastaanottaminen näistä maista on sallittua. Sama linjaus koskee myös opiskelijoita harjoittelujen tai muiden opiskeluun liittyvien matkojen (esim. kenttäkurssit tai muut ekskursiot) osalta. Opiskelijavaihdot on kuitenkin peruttu syyslukukauden osalta. Kevätlukukaudella 2021 opiskelija- ja henkilökuntavaihdot on sallittu yliopiston omien, THL:n ja ulkoministeriön, sekä vaihtokohteiden maiden ja oppilaitosten ohjeita noudattaen.

 • Matkustaminen ja vierailut kotimaan sisällä ovat sallittuja. 
 • Kampuksille ei voi tulla 14 vuorokauteen, jos henkilö saapuu korkeamman koronailmaantuvuuden maasta.  1.10.2020 alkaen omaehtoista karanteenia on mahdollista lyhdentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

OPETUS
Uusille opiskelijoille järjestetään mahdollisimman paljon lähiopetusta yhteisöön sitoutumisen varmistamiseksi. Muutoin syyslukukaudella järjestetään lähtökohtaisesti etäopetusta, paitsi kursseilla, joilla etäopetus ei ole mahdollista. 

Lähiopetus organisoidaan turvallisuudesta huolehtien. Yhdessä tilassa on kerralla opettaja mukaan lukien korkeintaan 50 henkilöä ja henkilöiden välillä on vähintään 1,5 metrin turvaväli. 

Yleisiä tenttejä ei edelleenkään järjestetä, mutta pienryhmätenttejä opettajan valvomana on mahdollista toteuttaa, kunhan turvaväleistä huolehditaan. Maksimihenkilömäärä 50 henkeä. 

Turvaväleistä pystytään huolehtimaan myös kaikissa UEFin exam-tiloissa. Varattavissa on ainoastaan osa tilojen koneista ja opiskelija saa tenttiaikaa varatessaan tiedon, millä koneella hänen tulee tenttinsä tehdä. Opiskelija ei siis pysty suorittamaan tenttiä millä tahansa tilassa olevalla koneella. Ohje maskien käytöstä exam-tenteissä.  

UEF suosittelee tällä hetkellä maskia opetustilanteisiin, joissa turvaväleistä ei voida huolehtia (esim. laboratorio-opetus). Tällaisiin opetustilanteisiin yliopisto on varannut maskit sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Lisäksi maskeja käytetään asiakaspalvelupisteissä, joihin ei ole asennettu suojaavaa pleksiä. Yliopisto seuraa valtakunnallisten maskiohjeistusten kehittymistä. Opiskelijat saavat maskit henkilökunnalta tilaisuuksissa, joissa niitä tarvitaan.  Katso Itä-Suomen yliopiston maskisuositus.

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille suositellaan, etteivät he tulisi kampukselle ja osallistuisi lähiopetukseen. Lue tarkemmat ohjeet riskiryhmään kuuluville opiskelijoille.

Syyslukukaudella 2020 kurssi-ilmoittautuminen on pakollista. Lisäksi opetushenkilökunnalla on oltava listat lähiopetukseen osallistuneista opiskelijoista.

Orientaatiossa, tuutoroinnissa ja muissa opiskelijoita kokoavissa tapahtumissa noudatetaan edellä mainittuja yliopiston antamia turvallisuusohjeita. Tuutorointi järjestetään pienryhmissä ja pääosin etänä.

Opetukseen ja opiskeluun liittyviä ohjeita on koottu Kamuun.

Kevään opetusjärjestelyistä (mukaan lukien pääsykokeet) päätetään ja tiedotetaan lokakuussa.
 

TARVIKKEET JA MASKIT 
Maskitilaukset tehdään keskitetysti yksiköittäin virastomestareilta – hyvä vaihtoehtoehto on, että laitoksella on pieni ”käsivarasto” maskeja. Maskin käyttöön ei voida pakottaa, mutta yliopisto kuitenkin toivoo, että mahdollisimman moni noudattaisi annettua maskisuositusta.

Virastomestarien varastossa on kertakäyttöliinoja, joita voi tilata. Lisäksi on mahdollista pyytää siivouspalvelujen kautta kuituliinoja ja yleispuhdistusainetta. Virastomestareiden yhteystiedot: virastomestarit-joensuu@uef.fi ja virastomestarit-kuopio@uef.fi

Itä-Suomen yliopiston maskisuositus
 

KORONAVIRUSTESTAUS
Koronavirustestaus tapahtuu julkisen terveydenhuollon kautta. Tartuntatautilain mukaan koronavirustestaus on julkisen terveydenhuollon tehtävä ja vain sitä kautta hoidetaan altistuneiden jäljitys ja mahdolliset karanteeniin asettamiset.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla on listattu koronaviruksen oireita.

Itä-Suomen yliopisto suosittelee, että kaikki koronavirustaudin oireista kärsivät ottaisivat yhteyttä julkiseen terveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä ja hakeutuisivat testiin. Niin ikään yliopisto suosittelee Koronavilkku-sovelluksen käyttöä henkilöstölleen ja opiskelijoilleen.

Jos saat altistumishälytyksen Koronavilkusta:

 • Jää etäopiskelemaan tai etätyöhön
 • Ota yhteyttä terveysviranomaisiin ja hakeudu tarvittaessa koronatestiin
 • Negatiivisella koronatestituloksella ja oireettomana voit palata kampukselle

Katso myös yliopiston ohje: Kuinka toimitaan, kun kampuksella olleella ilmenee koronatartunta? 

YLIOPISTOLLA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET
Yliopiston järjestämissä tilaisuuksissa henkilömäärä on rajoitettu 50 henkilöön. Tämä koskee kaikkia yliopiston omia tilaisuuksia, mukaan lukien opetus ja väitöstilaisuudet. Lue väitöstilaisuuksia koskeva ohjeistus. 50 henkilön rajoitusta sovelletaan myös ISYY:n ja ainejärjestöjen tilaisuuksissa. Yliopisto ottaa vastaan myös ulkopuolisia tilavarauksia. Ulkopuolisissa varauksissa noudatetaan kansallisia ohjeistuksia. Yliopiston ulkopuolella järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan tapahtumajärjestäjän ohjeita.


 

PALVELUT 
Suurin osa kampusten palveluista on avoinna (osassa rajoitetut aukioloajat). Kaikissa tiloissa on noudatettava turvavälejä ja yliopiston antamia hygieniaohjeita.

Kampuskirjastojen palveluista löytyy tietoa kirjaston verkkosivuilta.  

Itseopiskelutilat ja ATK-luokat sekä Opparin asiakaspalvelutiskit ja service deskit Joensuussa ja Kuopiossa ovat avoinna. Myös opintohallinnon asiakaspalvelupisteet ovat avoinna tarkemmat tiedot aukioloajoista löytyvät Kamusta

Kampuksen ravintolat palvelevat sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Ravintolakohtaiset aukeamisajat löytyvät Yammerista ja ravintoloiden ruokalistat ravintoloiden omilta sivuilta.
Take away -annoksia saa mukaan kaikista ravintoloista. Annokset ovat jäähdytettyjä, mutta lounasaikaan on mahdollisuus ostaa annos myös lämpimänä. 

Siivouspalveluissa noudatetaan TTL:n ohjeita

Sykettä-liikuntapalvelut ovat käynnistyneet (rajoitetut ryhmäkoot).

Ainejärjestötoiminta on käynnistynyt.

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista järjestelyistä yliopistossa, voit kääntyä seuraavien sähköpostiosoitteiden puoleen:

 • Yleiset koronavirustilanteeseen liittyvät kysymykset: COVID-19 (at) uef.fi
 • Kansainvälisiin asioihin liittyvät kysymykset: international (at) uef.fi
 • Yleiset opintoihin liittyvät kysymykset: opiskelu (at) uef.fi
  Yksityiskohtaisissa kysymyksissä voit kääntyä oman laitoksesi tai opettajasi puoleen.
 • Teknisiin asioihin liittyvät kysymykset: servicedesk (at) uef.fi