Itä-Suomen yliopiston kasvomaskisuositus henkilöstölle ja opiskelijoille

UEF suosittelee kasvomaskien käyttöä työ- ja opiskelutilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita ovat mm.

  • Ohjaus-, neuvonta- ja opetustilanteet, joita ei pystytä järjestämään etäyhteyksin tai turvavälejä noudattaen kampuksella. Tilat on mahdollisuuksien mukaan varattava aina siten, että turvavälien pitäminen on mahdollista.
  • Henkilöstön tekemät työmatkat julkisilla kulkuvälineillä tai kimppakyydeillä, joissa ei ole mahdollista pitää turvaväliä.

UEF tarjoaa kasvomaskit henkilöstölle ja opiskelijoille työ- ja opiskelutilanteisiin, joissa kasvomaskin käyttöä suositellaan. Kodin ja työpaikan välillä kulkemiseen yliopisto ei tarjoa maskeja.

Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan) omia turvallisuusohjeita.

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa käytetään kasvomaskia, jos turvaväliä ei ole mahdollista pitää:

  • laboratorioharjoittelut ja -työt
  • kontaktiopetus, joka vaatii lähiohjausta (esim. liikunnan opetus)
  • asiakaspalvelu- ja ohjaustilanteet, esim. ilman pleksiä tapahtuvat palvelutilanteet, joissa turvaväli ei toteudu
  • pakolliset palaverit, joita ei ole mahdollista toteuttaa verkkopalavereina tai turvavälein
  • opetukseen liittyvät matkat (esim. yhteiskuljetus maastokursseille tai koulutukseen)

YKSIKÖITÄ SUOSITELLAAN PERUSTAMAAN OMAT PIENET KASVOMASKIVARASTOT JA OHJEISTAMAAN KÄYTTÖTILANTEET. KASVOMASKEJA EI TULE HAMSTRATA TARPEETTOMASTI.

Yliopiston tarjoamia kasvomaskeja saa käyttää vain työ- ja opiskelutehtävissä, ei yksityiskäytössä.

Yliopiston kasvomaskisuositusta päivitetään tarvittaessa valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

Yliopiston hankkimat kasvomaskit ovat kirurgisia suu-nenäsuojuksia (tyyppi II).

Kasvomaskien tilaaminen

KASVOMASKIN KÄYTTÖOHJE

  • Puetaan päälle puhtain käsin. 
  • Ei kosketeta käytön aikana. 
  • Riisutaan nauhoista ottamalla kiinni puhtain käsin ja poistetaan käytöstä, minkä jälkeen pestään kädet. 

Lisäohjeita:

Hengityksensuojaimen pukeminen (Filha ry / pdf)

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö (Uskalla Auttaa Koulutuspalvelut / Youtube-video)

Lisätietoja suosituksesta:

COVID-19 (at) uef.fi