Tietoja säätiöstä

Huom! Yliopistosäätiöiden päivitetyt tiedot löydät uusilta verkkosivuilta: https://www.uef.fi/fi/yliopistosaatiot.

Joensuun yliopiston tukisäätiö sai alkunsa pohjoiskarjalaisten vaikuttajien perustamasta Pohjois-Karjalan Yliopistoseura ry:stä. Yhdistyksen tavoite oli saada yliopisto maakuntaan. Kun tuo toive sitten toteutui, yhdistys lakkautti itsensä ja perusti Joensuun yliopiston tukisäätiön 1984 eli samana vuonna kuin Joensuun korkeakoulu muuttui yliopistoksi.

Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyttyä Itä-Suomen yliopistoksi Joensuun yliopiston tukisäätiö säilytti entisen nimensä. Säätiön tarkoituksena on nykyisin tukea Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen toimintaa ja tehdä sitä tunnetuksi.

Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana yliopiston Joensuun kampuksella toimiva rehtori ja kahdeksan muuta jäsentä, joista neljä valitaan yliopiston esityksestä.

Säätiön omaisuus on noin 5,5 miljoonaa euroa muodostuen arvopapereista, kahdesta metsätilasta, osakehuoneistoista ja käteisvaroista. Säätiön avustustoiminta, vuosittain vajaa 200 000 e, perustuu omaisuudesta satuihin tuottoihin ja lahjoituksiin.