Itä-Suomen yliopistossa on siirrytty etätyöhön - henkilöstö palaa kampuksille vaiheittain

(Päivitetty 29.5.2020 klo 14.)

Itä-Suomen yliopiston henkilöstö palaa kampuksille vaiheittain tulevan kesän ja alkusyksyn aikana, mutta opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, etteivät terveys ja turvallisuus vaarannu.

Tilojen käyttö ja työskentely yliopistolla  
Yksikön johtajan lupaa kampuksella käyntiin ei enää 17.6. alkaen tarvita, vaan ilmoitus yksikön johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle yksikössä sovitulla tavalla riittää. Kunkin yksikön johtajalla on kuitenkin aina oltava tieto yliopistolla kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Tätä tietoa tarvitaan mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Kaikkien kampuksella kävijöiden (opiskelijat, henkilöstö, vierailijat) on noudatettava seuraavia perusohjeita:

  • Tule kampukselle vain terveenä.
  • Pese kädet heti kampukselle tultuasi sekä säännöllisesti usean kerran päivässä. Käsidesiä käytetään, kun käsien peseminen ei ole mahdollista.
  • Pidä 1,5–2 metrin turvaväli muihin.
  • Älä kättele äläkä halaa muita.
  • Käytä suojakäsineitä työskennellessäsi yhteiskäyttölaitteilla.
  • Suosi etäkokouksia aina kun mahdollista.

Paluu kampukselle tapahtuu vaiheittain 17.6. alkaen
Suurin osa yliopiston henkilöstöstä jatkaa etätöiden tekemistä vielä kesän ajan. Töihin palaavat 17.6. alkaen, eli valintakokeiden päättymisen jälkeen, ne henkilöt, joiden työskentely vaatii läsnäoloa kampuksella sekä henkilöt, jotka haluavat palata lähitöihin tässä vaiheessa (ei riskiryhmiin kuuluvat). Kampuksella työskentelevän henkilöstön määrä ei saa ylittää puolta normaalista.

Elokuun alusta alkaen yksikköjen henkilöstö palaa töihin siten, että yliopiston tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä ei ylitä puolta normaalista. Kukin yksikkö voi itse päättää, millä tavalla henkilöstön paluu järjestetään. Yksikön johdolla on oltava tieto kampuksella kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Mikäli yleinen koronatilanne sen mahdollistaa, koko yksikön henkilöstö palaa kampukselle syksyn aikana. Riskiryhmäläiset jäävät kuitenkin edelleen etätöihin ja heidän osaltaan paluu linjataan myöhemmin.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön ei tarvitse palata kampukselle syksyn aikana, mikäli tarvetta ei ole. Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukauden 2020 aikana.

Lisätietoa etätyön yleisistä linjauksista sekä etätyön välineistä löydät vasemman sivupalkin linkeistä.