Hybridimallin mukainen työskentely

Itä-Suomen yliopiston henkilöstö voi työskennellä kampuksilla siten, että yliopiston tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä ei ylitä puolta normaalista. Kyse on hybridimallista, jossa etä- ja lähipäivistä sovitaan esimiehen kanssa. Esimiehet koordinoivat asiaa yksiköissä. Yksikön johdolla on oltava tieto kampuksella kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Riskiryhmäläiset jäävät kuitenkin edelleen etätöihin ja heidän osaltaan paluu linjataan myöhemmin. Kokoukset suositellaan pidettävän etänä aina, kun se on mahdollista.

Itä-Suomen yliopiston edellä mainittu suositus hybridimallin mukaisesta työskentelystä ja etäkokouksista on voimassa vuoden loppuun. Alkuvuoden 2021 linjauksista tiedotetaan loppuvuonna 2020.

Mikäli työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalla esiintyy koronavirustaudin oireita ja on riskiä koronavirustartunnasta (mm. altistus, matkustaminen tms. seikka), suositellaan työntekijän jäävän etätyöhön, kunnes henkilön koronavirustestin tulos valmistuu tai oireet väistyvät.

Alle 10-vuotiaiden lasten osalta työntekijällä on oikeus myös tilapäiseen hoitovapaaseen sen ehtojen mukaisesti (ks. lisätiedot Heimosta).


Kaikkien kampuksella kävijöiden (opiskelijat, henkilöstö, vierailijat) on noudatettava seuraavia perusohjeita:

  • Tule kampukselle vain terveenä.
  • Pese kädet heti kampukselle tultuasi sekä säännöllisesti usean kerran päivässä. Käsidesiä käytetään, kun käsien peseminen ei ole mahdollista.
  • Pidä 1,5–2 metrin turvaväli muihin.
  • Älä kättele äläkä halaa muita.
  • Käytä maskia kaikissa tiloissa, joissa on kerralla useampia henkilöitä.
  • Käytä suojakäsineitä työskennellessäsi yhteiskäyttölaitteilla.
  • Suosi etäkokouksia aina kun mahdollista.