Etätentit ja tehtävät

Teams

Voit toteuttaa Teamsissä tehtäviä, opastaa ja antaa palautetta sekä toteuttaa arviointeja. Tehtäviä voi antaa koko ryhmälle, yksittäisille opiskelijoille tai opiskelijaryhmille.

Tutustu Teamsiin UEF:n Mediapalvelimen ohjevideolla.

Teamsin pikaopas opettajalle

Vinkkejä ja ohjeita etäoppimiseen

Etätenttien tekeminen Moodlessa

Moodle on verkko-oppimisalusta, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja työvälineitä muun muassa vuorovaikutukseen, sisällöntuotantoon ja materiaalien jakoon. Itä-Suomen yliopistossa on kolme Moodle-alustaa: UEF-MoodleAducate-Moodle ja hanke-Moodle

Voit toteuttaa Moodlessa erilaisia tenttejä, kuten