Valmiustaito-opinnot

Yliopistomme tohtorikoulu järjestää ns. yleisiä valmiustaito-opintoja kaikille yliopistomme jatko-opiskelijoille.  

Valmiustaito-opintojen tavoitteena on mm., että jatko-opiskelija

 • perehtyy tieteen teoriaan ja filosofiaan sekä tutkimuksensa eettisiin kysymyksiin ja oppii hyvän tieteellisen käytännön
 • saa valmiudet tutkimuksen suunnitteluun ja suorittamiseen, ml. ongelmanasettelun, menetelmien, resurssien ja aikataulun suunnittelun ja rahoituksen järjestämisen
 • hankkii hyvät viestintätaidot: tieteellisen ja yleistajuisen kirjallisen ja suullisen viestinnän ja tieteen popularisoinnin
 • oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
 • saa valmiudet koulutustehtäviin ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin

Opintojaksot

Yleisten valmiustaitojen opintojaksot järjestetään pääosin englannin kielellä.

 • 8010061 Conference English, 3 op
 • 8010064 English for Doctoral Students, 4 op (tarjolla myös verkkokurssina)
 • 8010051 Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8010053 Puheviestintää jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8022020 Tutkimuksen tiedonhaku ja –hallinta, 2 op (tarjolla myös verkkokurssina)
 • 8022030 Open science, 1 op (verkkokurssi)
 • 1145018 Doctoral Studies, Career and Networking, 1 op (tarjolla myös verkkokurssina)
 • 1145003 Research Ethics, 1 op (verkkokurssi)
 • 1145023 Current Issues in Research Ethics and RCR, 1 op
 • 1145004 Scientific Thought and the History of Science, 3 op
 • 1145006 Research Project Management, 2 op (verkkokurssi)
 • 1145010 Research Supervision, 1 op (tarjolla myös verkkokurssina)
 • 1145001 Seminar for Doctoral Students and Supervisors, 1 op
 • 1145012 Business for PhD Students, 2 op
 • 1145020 Interactive leadership, 1 op
 • 1145021 Career planning portfolio for PhD students, 2 op (verkkokurssi)
 • 1145022 Tools for job searching for PhD students, 2 op

Opetussuunnitelma löytyy Tohtorikoulun opinto-oppaasta WebOodissa.

Jatko-opiskelijat voivat sisällyttää valmiustaito-opintoihinsa Opinto- ja opetuspalveluiden tarjoamia yliopistopedagogisia opintoja, joille opintojaksoille ilmoittaudutaan Opinto- ja opetuspalveluiden koulutuskalenterin kautta. Kauppatieteiden laitoksella on myös tarjolla yrittäjyysopintojen kokonaisuus.

Lisätietoa yleisten valmiustaitojen opinnoista: Merja Lyytikäinen