Strategiset tutkimusalueet 2015-2020

Itä-Suomen yliopiston tutkimusalueille on ominaista tieteen korkea laatu, tieteidenvälisyys, fokusoituminen, jatkuva uusiutuminen sekä vahva kansainvälinen verkostoituminen.

Itä-Suomen yliopiston strategiassa vuosille 2015-2020 viitekehyksenä on neljä maailmanlaajuista haastetta: ikääntyminen, elintavat ja terveys, oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä ympäristönmuutos ja luonnonvarojen riittävyys.

Näihin haasteisiin etsivät ratkaisuja yliopiston strategiset tutkimusalueet:

Lisäksi tiedekuntien strategiatyössä tunnistetaan ja tuetaan nousevia tutkimusalueita.