Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta on Itä-Suomen yliopiston strategian keskeinen toteuttaja seuraavilla tutkimuksen kansainvälisillä vahvuusaloilla:

Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisia tiedekunnan kehittyneitä, vahvoja tutkimusalueita ovat

  • Fotoniikka – teoria, materiaalit ja sovellukset (fysiikka ja matematiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, biologia)
  • Translationaalinen syöpätutkimus (ympäristötiede)
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (sovellettu fysiikka, fysiikka ja matematiikka)

Itä-Suomen yliopisto on tunnistanut strategiansa mukaisiksi nouseviksi tutkimusalueiksi vuosille 2015-2018

  • Epävarmuuksien mallinnuksen menetelmät ja sovellukset (sovellettu fysiikka)
  • Akvaattinen tutkimus muuttuvassa maailmassa (biologia, ympäristötiede, sovellettu fysiikka)

Tiedekunta on itse tunnistanut lupaavaksi nousevaksi tutkimusalueeksi metsäbiotalouden.

Tutkimus laitoksilla

Fysiikan ja matematiikan laitoksen tutkimus

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus

Kemian laitoksen tutkimus

Metsätieteiden osaston tutkimus

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkimus

Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen tutkimus