Kansallinen yhteistyö

Itä-Suomen yliopisto tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa. Sektoritutkimuslaitokset ja sairaanhoitopiirit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä tehdään muun muassa

  • yhteisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa
  • jatko- ja täydennyskoulutuksessa
  • yritys- ja innovaatiotoiminnassa sekä
  • yhteisprofessuurien kautta.

Sektoritutkimuslaitokset yhteistyökumppaneina

Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita

Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Yliopisto on mukana seuraavien SHOKien toiminnassa: