Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa

Digitalisoituvan maailman mahdollisuudet ja haasteet

Digitalisoituva maailma muovaa yhä näkyvämmin ihmisten ja yhteisöjen oppimista ja vuorovaikutusta. Se asettaa arkeemme uusia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on uudistaa ja kehittää oppimisen, aktiivisen osallistumisen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia eteenpäin ja selättää eteen tulevat haasteet.

Tutkimustyömme on tuottanut uutta tietoa onnistuneen pedagogisen kehittämistyön prosesseista, opettajan uudistuvasta asiantuntijuudesta ja oppimista edistävän vuorovaikutuksen dynamiikasta koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Ymmärryksemme oppijalähtöisestä ja innostavasta pedagogiikasta sekä vauhdilla kehittyvän opetus- ja oppimisteknologian mielekkäästä hyödyntämisestä tarkentuu koko ajan. Tutkimuksemme avulla edistämme kasvatus- ja koulutusalan toimijoiden osaamista ja autamme luomaan innovatiivisia oppimisympäristöjä sekä yksilöllisempiä koulutuspolkuja.