Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat

Syvempää ymmärrystä kulttuurisista kohtaamisista, liikkuvuudesta ja rajoista

Globalisaatioon liittyvät kysymykset koskettavat meitä kaikkia. Kulttuuriset, kielelliset ja uskonnolliset kohtaamiset sekä identiteettien muutokset ovat juuri nyt ajankohtaisia. Myös muuttoliike ja liikkuvuus sekä erilaiset maantieteelliset ja mentaaliset rajat puhututtavat niin päättäjiä kuin kansalaisia.

Tutkittu tieto lisää ihmiskunnan ymmärrystä nopeasti muuttuvasta maailmasta ja antaa keinoja haasteiden ratkaisemiseen ja uusien mahdollisuuksien löytämiseen. Tutkimuksemme on kansainvälisesti näkyvää, ja se tarjoaa ratkaisuja liikkuvuuteen, rajoihin ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tuotamme näillä tutkimusalueilla jatkuvasti uutta tietoa, joka on nopeasti yhteiskunnallisten päättäjien käytettävissä. Rajatutkimuksessa vahvuuksiamme ovat sisäisiin rajoihin sekä Euroopan unionin ja Venäjän väliseen rajaan keskittyvä tutkimus. Humanistinen rajatutkimus tuo taas esiin rajojen monikerroksisuuden apuvälineitä erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen