VAIKUTTAVUUDEN TALON TERVEHDYS

VOIMAVAROJA JA LAATUA VAIKUTTAVUUDESTA!

Vaikuttavuustutkimukselle on Suomessa tällä hetkellä voimakkaasti kasvava tarve. Tutkittua tietoa tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon rajallisten voimavarojen kohdentamispäätöksiin, palveluiden toimivan integraation varmistamiseen ja palvelujärjestelmän kustannuksien kasvun hillintään. Edellä mainitut tekijät on tuotu esille myös tuoreimmassa hallitusohjelmassa. Suomessa keskustellaan tällä hetkellä myös entistä enemmän vaikuttavuuteen perustavista hankinta- ja rahoitussopimuksista. Esimerkkinä näistä ovat suunnitteilla ja käynnissä olevat kansalliset vaikuttavuusinvestointihankkeet, joissa pyritään ehkäisemään sairauksien ilmaantumista ja yhteiskunnallisten ongelmien syntymistä puuttumalla niitä aiheuttaviin juurisyihin tulosperusteisten rahoitussopimuksen avulla, esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyen.

Nyt toisen kerran järjestettäville kansallisille Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville saapuu jälleen suuri määrä osallistujia (yli 160 ilmoittautunutta osallistujaa ja yli 50 tieteellistä esitystä), mikä kertoo laajasta kansallisesta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Tänä vuonna päivien yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa myös start-up- ja muille alueen yrityksille tarkoitettu sparraustilaisuus, missä keskustellaan vaikuttavuuslähtöisestä, mitattavaan hyötyyn pohjautuvan liiketoiminnan mahdollisuuksista ja kehittämisestä. Vaikuttavuuden tutkimuksen päiviä edeltävä opiskelijoille suunnattu englanninkielinen prekonferenssi jatkaa myös mukana monipuolisella ohjelmalla.

Kuopiossa nyt toista kertaa järjestettävät kansalliset Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät 1.-2.10.2019 tarjoavat kattavan ja monitieteellisen ohjelma vaikuttavuustutkimuksen eri lähestymistavoista, menetelmistä ja aineistomahdollisuuksista: sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden, politiikkatoimien, hoidon, lapsiperhepalveluiden, potilasturvallisuuden, nuorisotyön, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuudesta. Lisäksi kuulemme esityksiä kustannusvaikuttavuudesta, rekisteriaineistojen hyödyntämisestä vaikuttavuustutkimuksesta, ja vaikuttavuuden mittaamisesta perusterveydenhuollossa.

Haluankin Vaikuttavuuden talon puolesta toivottaa kaikille osallistuneille aktiivista ja antoisaa keskustelua sekä ajatuksia herättävää Vaikuttavuuden tutkimuksen päiviä!
 

Janne Martikainen ja Tomi Mäki-Opas
Vaikuttavuuden talo
Itä-Suomen yliopisto