Research Projects

Western Theology

Current projects

Past projects

Darkness, Light and Active Love. 2013 - 2016 - Raunio Antti

Ekumenian kautta Eurooppaan. Venäjän ortodoksisen kirkon ekumeeniset keskustelut poliittisen, yhteiskunnallisen ja arvomurroksen peilinä 1959-2005. 2007 - 2010 - Martikainen Eeva

Ekumenian kautta Eurooppaan. Venäjän ortodoksisen kirkon käymät ekumeeniset dialogit poliittisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen peilinä vuosina 1959-2005. 2008 - 2010 - Raunio Antti

Hengellinen häpeä uskonnollisessa yhteisössä ja yksilön jumalasuhteessa. 2006 - 2008 - Kettunen Paavo

Kirkolliset vaikuttajat. 2011 - 2012 - Mustakallio Hannu

Kristillisen kasvatuksen ja nuorisotyön tutkimus- ja kehittämisverkosto. 2005 -. 2005 - 2007 - Innanen Tapani

Sielunhoidon kliininen koulutus ja potilaan kokonaishoito. 2007 - 2009 - Kettunen Paavo

Sielunhoidon kliininen koulutus ja potilaan kokonaishoito. 2010 - 2010 - Kettunen Paavo

Sisällissota ja kirkko - S & K. 2008 - 2010 - Huhta Ilkka

Suomalainen häpeä: Pastoraalipsykologinen näkökulma seksuaalisuudessa, parisuhteessa ja spiritualiteetissa ilmenevään häpeään - SUOMALAINEN HÄPEÄ. 2005 - 2010 - Kettunen Paavo

Suomen ev.lut. kirkon rippikoulun tutkimusprojekti. 2004 - 2010 - Innanen Tapani

Suomen Pipliaseuran historia 1812 - 1945. 2011 - 2013 - Mustakallio Hannu

Teologiksi ja teologina kasvaminen - Teologitutkimushanke 2011. 2011 - 2011 - Salomaa Heikki

Teologinen hermeneutiikka. 2009 - 2012 - Raunio Antti

The Russian Orthodox Church in multilateral Dialogues. 2007 - 2008 - Martikainen Eeva

Theology and the Concept of Reality. 2004 - 2005 - Martikainen Eeva

Two national churches at the European periphery: The secularisation and transformations of the Lutheran and Orthodox churches in post-World War II Finland. 2012 - 2014 - Huhta Ilkka

Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA:n - VERA. 2011 - 2014 - Liikanen Ilkka

Virsitutkimushanke. 2010 - 2010 - Kettunen Paavo

Virsitutkimushanke. 2011 - 2011 - Kettunen Paavo

Europe beyond East-West Division Centre of Expertise in Russian and Border Studies. 2007 - 2009 - Liikanen Ilkka

Network on Teaching Religion in a multicultural European Society. 2006 - 2008 - Räsänen Antti

Paradigmanmuutos vertaistutkimuksessa-retorinen ja narratologinen näkökulma. 2010 - 2011 - Thurén Lauri

Rhetoric and Argumentation in the Letters of Paul. 2010 - 2012 - Thurén Lauri

Seurakunnalliset mobiiliteknologiat. 2013 - 2015 - Jormanainen Ilkka

Socio-Cognitive Perspectives on Early Judaism and Early Christianity; group D: Sociorhetorical analysis and cognitive linguistics. 2010 - 2013 - Thurén Lauri