Ympäristöfysiikka

Ympäristöfysiikan  alalla keskitytään erityisesti ilmakehän koostumuksen ja ilmastonmuutoksen fysiikkaan.

Opinnot antavat perustiedot ilmakehän kaasujen ja pienhiukkasten fysiikasta sekä kaasujen ja hiukkasten vuorovaikutuksesta toistensa, luonnon, ihmisen ja ihmisen toiminnan, ilmakehän pilvien ja muiden ilmastosysteemin osien kanssa. Vapaavalintaiset opinnot voivat keskittyä muun muassa ilman pienhiukkasten havaitsemiseen, koostumusanalyysiin tai mittausmenetelmiin, hiukkasten terveysvaikutusten arvioimiseen, hiukkasten ja pilvien muodostumisen mallintamiseen ilmastomalleilla, tai ilmakehän, kasvillisuuden ja ihmisen välisten ilmastollisten vuorovaikutusten tutkimiseen.

Ympäristöfysiikan opinnot antavat tarvittavan pohjan ilmakehän tutkijaksi erikoistumista varten. Tiivis yhteistyö samassa rakennuksessa sijaitsevan Ilmatieteenlaitoksen Kuopion osaston kanssa mahdollistaa sen, että opiskelijat pääsevät osallistumaan ilmakehän tutkimukseen jo opintojen aikana. Fysiikan laitoksen aerosolifysiikan ryhmällä ja Ilmatieteenlaitoksella on mm. yhteinen Puijon tornissa sijaitseva hiukkas- ja pilvimittausasema, joka kuuluu halki Suomen kulkevien mittausasemien verkkoon.

Tutustu ympäristöfysiikan professori Annelen uratarinaan.