Sosiaalisesti kestävä Kainuu

Kainuussa toteutetaan 1.3.2018–31.12.2020 Itä-Suomen yliopiston johdolla sosiaalityön kehittämishanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen sosiaalista kestävyyttä. Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä vähentää sosiaalityöntekijöiden vajetta Kainuussa. Hankkeessa edistetään tutkimuspohjaista innovaatiotoimintaa ja koulutetaan sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat kehittämisosaajina. Sosiaalityön maisterikoulutus ja samanaikaisesti toteutettava kehittämistyö kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa.