SPONSOREILLE - Täytä lomake liittyäksesi kampanjaan sponsorina:
FOR SPONSORS - Fill the form to join the campaign as a sponsor:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lp-HhwRz8ku68mPn-D88NJea15tvKJFDt4Oqkes56IJUQ1c4QU5CSThWT0RDS0VCUlYwTkFYM0FLOC4u

OPETTAJILLE/KOULUILLE -  Täytä lomake liittyäksesi kampanjaan Photonics Explorer Kit -paketin vastaanottajaksi:
FOR TEACHERS/SCHOOLS - Fill the form to join the campaign as a volunteer receiver of the Photonics Explorer Kit:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lp-HhwRz8ku68mPn-D88NJea15tvKJFDt4Oqkes56IJUN01FSzk3SDJMQlFGQVRFNEJIWlNLRUJVTi4u

Suomenkielinen esittelyvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=QsOgbdtND84


Photonics Explorer Kit (lyhennettynä PEK) on brysseliläisen voittoa tavoittelemattoman järjestön, EYESTvzw:n, kehittämä valo-opin kokeellinen opetuspaketti, joka on suunniteltu yläkoulu- ja lukiotasoille sekä soveltuu myös ammatilliseen koulutukseen. Paketin avulla opettaja voi tukea valo-opin oppimista innostavien kokeiden ja ryhmätöiden kautta ja samalla kehittää myös omaa osaamistaan hyödyntäen paketin opetusmateriaaleja, jotka Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus on kääntänyt suomenkielisiksi.

PEK:n työt ja välineet tuovat abstraktit fotoniikan ilmiöt silmin havaittaviksi ja käsin koettaviksi. Lisäksi ne avaavat käytännönläheisen oppimisväylän valo-opin sisällöistä niiden teknologisiin sovelluksiin, mikä tukee aihepiirin oppimisen lisäksi sen kiinnostavuutta.

Paketti on kehitetty kattamaan yläkoulun ja lukion valo-opin tärkeimmät osa-alueet eri moduuleissa, joista jokainen sisältää keskustelua, kokeiden tekemistä ja ongelmanratkaisua ryhmissä paketin mukana tulevien komponenttien ja välineiden avulla. Moduuleista neljä on suunnattu yläkouluun ja kolme lukioon, ja kahdeksas moduuli, nimeltään ”Tieteentekijän työ”, keskittyy rohkaisemaan erityisesti tyttöjä tieteen ja tekniikan aloille, ja sopii näin ollen kaikenikäisille oppilaille. Moduulit sopivat käytännönläheisen työskentelynsä myötä myös ammatilliseen koulutukseen, ja niiden keskeiset aiheet sekä sisällöt esitellään seuraavassa kuvassa.

Lisäksi paketin käyttöä voidaan tukea ilmaisen, perehdytystyylisen käyttökoulutuksen avulla, missä tutustutaan pakettiin ja oppilaille suunnattuja töitä tekemällä. Suomenkielinen koulutus on suunniteltu vahvistamaan opettajan ammattitaitoa ja helpottamaan paketin käyttöä opetustilanteessa, ja sen pitää Itä-Suomen yliopiston PEK-vastuuhenkilö Juuso Uusimäki etänä tai yhteisissä, tapauskohtaisesti järjestetyissä koulutustilaisuuksissa ympäri Suomea.

 

Pakettiin liittyvä koulutus auttoi sen käyttöönotossa merkittävästi. Vaikka osa töistä on samoja vanhoja, sai koulutuksessa uusia ideoita ja aikaa kokeilla aiempaa pienempien välineiden käyttöä.

PEK on erittäin suosittu varsinkin Euroopan maissa, ja pakettia on jaettu maailmalle yli 3500 kappaletta, joista Suomeen on saatu noin 80 kappaletta. Sadat tuhannet oppilaat ovat käyttäneet pakettia maailmanlaajuisesti. Suomessa suurin osa paketeista on hankittu pääkaupunkiseudulle, Tampereen alueelle sekä Itä-Suomeen. PEK:n laaja-alaisempaan levittämiseen ovat liittyneet LUMA-keskuksen Suomi -verkoston lisäksi kansallinen fotoniikan PREIN-lippulaivahanke sekä Photonics Finland.

Levitystoiminnan tavoitteena on tukea valo-opin kouluopetusta ja lisätä oppilaiden ja opettajien tietoisuutta ja kiinnostusta fotoniikasta ja sen asemasta mahdollistavana teknologiana, jotta tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin pystytään varmasti vastaamaan. Fotoniikka on nopeasti kasvava tieteen ja teknologian ala, jonka osaajista on jo nyt huutava pula Suomessa sekä maailmanlaajuisesti

   

Lisää tietoja Photonics Explorer Kitistä ja sponsorointikampanjasta:

Juuso Uusimäki
M.Sc., Photonics
PREIN Impact Specialist
Institute of Photonics
University of Eastern Finland
+358 50 475 5835
juuso.uusimaki@uef.fi