Tarja Koskela

Tarja Koskela (LL.D) is a senior lecturer and post doctoral researcher in criminal law and criminal procedure law. She teaches criminal sanctions and research methods in criminology. She teaches also Animal Law at the University of Eastern Finland, University of Helsinki and Police University College.

Koskela’s doctoral thesis “Optimal protection of animals in the criminal procedure and the public administration” is criminal policy oriented legal research. Her research was primarily focused on whether the purpose of the Animal Welfare Act and objectives prescribed in the Act are achievable in the criminal procedure. She is widely interested in juridical questions about animal welfare and human welfare issues connected to animal neglect.

Koskela is a member of board and secretary of international affairs in the Finnish Society for Human Animal Studies, member of board in Finnish Animal Rights Law Society, member of board in Global Journal of Animal Law -journal and member in Trophy Free EU Group. She is also a member in international organizations: Educational Group for Animal Law Studies (EGALS) and Global Animal Law Projects.

Publications (in Finnish)

Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa. Dissertations in Social Sciences and Business Studies. University of Eastern Finland 2017.

Eläintenpitokieltorekisteri valvonnan välineenä – toteutuuko eläintenpitokieltorekisterilain tarkoitus ja tavoitteet? Edilex 2015/40

Asiantuntijat eläinsuojelurikosasioissa – Onko niitä? Edilex 2015/23

Eläinsuojelutarkastus ja eläinsuojelurikoksesta ilmoittaminen – kansalaisaktiivisuutta vai viranomaisvalvontaa? Edilex 2013/22

Onko eläimellä väliä? Eläinsuojelurikosten empiirinen tutkimus. Edilex 2012/3

Eläinsuojelurikosten tuomioita selvitettiin. Haaste -lehti 2/2012

Jalostus. Teoksessa Mai Kivelä, Veikka Lahtinen & Laura Uotila (toim.): Uusi eläinlaki. Into Kustannus 2017 (julkaisuajankohta 4/2017). Kirja luovutetaan jokaiselle kansanedustajalle.

Valvonta. Teoksessa Mai Kivelä, Veikka Lahtinen & Laura Uotila (toim.): Uusi eläinlaki. Into Kustannus 2017 (julkaisuajankohta 4/2017). Kirja luovutetaan jokaiselle kansanedustajalle.

Tutkittua tietoa eläinsuojelurikostuomioista. Eläinten ystävä, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton jäsenlehti 4/2012.