Oikeustieteet tai filosofia sivuaineena

Oikeustieteet ja filosofia kuuluvat Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti vapaan sivuaineopinto-oikeuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelija saa vapaasti opiskella sivuaineena oikeustieteitä tai filosofiaa. Sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse siis hakea erikseen tai suorittaa pääsykokeita. Lukuunottamatta muutamia opintokokonaisuuksien sisältöjä koskevia yksityiskohtia, sivuaineopiskelijoiden opintokokonaisuudet ja opintovaatimukset ovat muuten täysin samat kuin oikeustieteiden tai filosofian pääaineopiskelijoilla.

Opiskelijan on suoritettava samaa oppiainetta vähintään 15 opintopistettä (sivuaineopinnot) saadakseen tutkintotodistukseensa merkinnän sivuaineesta. Vähintään 25 opintopisteen laajuinen suoritus (perusopinnot) merkitään myös opintorekisteriin. 

Kokonaisuusmerkinnät pyydetään sähköpostitse amanuenssi Riitta Sinkkoselta (riitta.sinkkonen (at) uef.fi) tai amanuenssi Sanna Viklalta (sanna.vikla (at) uef.fi). Filosofian kokonaisuusmerkinnät pyydetään Minna Paroselta (minna.paronen (at) uef.fi).

Oikeustieteiden perus- ja aineopinnot

Oikeustieteissä sivuaineopinnot voidaan suorittaa

 • eurooppaoikeudessa
 • finanssioikeudessa
 • hallinto-oikeudessa
 • lainsäädäntötutkimuksessa
 • rikos- ja prosessioikeudessa ja rikollisuuden tutkimuksessa
 • siviilioikeudessa
 • ympäristöoikeudessa

Opiskelija voi suorittaa perusopinnot (25 op) tai aineopinnot (yhteensä 60 op) haluamassaan oppiaineessa. Perus- ja aineopintojen vaatimukset sivuaineopiskelijoille ovat samat kuin pääaineopiskelijoille.

Sivuaineena voi suorittaa myös Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, jonka kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina.

Syventävät opinnot sivuaineena

Opiskelija voi suorittaa oikeustieteiden oppiaineen sivuaineopinnot aina syventäviin opintoihin saakka (ns. sivulaudatur). Opiskelijan on täytynyt suorittaa ko. oppiaineesta aineopinnot ennen kuin voi suorittaa syventäviä opintoja. Jos opiskelijan pääaine on eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus ja sivuaine syventäviin opintoihin saakka on tarkoitus suorittaa ko. oppiaineista jossain muussa kuin pääaineessa, on tällöin huomattava ettei pää- ja sivuaineen aine- ja syventäviin opintoihin voi kuulua samoja opintojaksoja. On tärkeää sopia sivulaudaturin tekemisestä etukäteen oppiaineen professorin kanssa. Sivuaineessa tehty pro gradu -tutkielma arvostellaan samoin kuin pääaineopiskelijan tutkielma.

Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op ennen sivuaineopintojen suorittamista.

Opintokokonaisuuksien opintojaksokuvaukset löytyvät opintokokonaisuuksittain WebOodista (opintojaksot / opetus oppaittain > Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta > Oikeustieteiden laitos > Oikeustieteet, julkisoikeus (HTK/HTM), 2018-19) tai Oikeustieteiden sivuaineoppaasta.

Oikeustieteiden erityiset opintokokonaisuudet

Perusopinnot (vähintään 25 op) voidaan lisäksi suorittaa jollakin seuraavista oikeustieteen erityisaloista:

 • valtiosääntöoikeus
 • kansainvälinen oikeus
 • hyvinvointioikeus
 • työ- ja virkamiesoikeus
 • yritysjuridiikka
 • kansainvälinen kauppaoikeus
 • metsäoikeus
 • informaatio- ja tietoteknologiaoikeus
 • julkiset hankinnat
 • Venäjän oikeus
 • International Study Programme in Law
 • empiirinen oikeustutkimus
 • oikeuspsykologia.

Yritysjuridiikasta on mahdollista suorittaa vähintään 25 op:n laajuinen perusopintokokonaisuus tai 60 op:n laajuinen aineopintokokonaisuus. Opetushallinnosta voi suorittaa 25 op:een laajuisen opintokokonaisuuden.

Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op ennen sivuaineopintojen suorittamista.

Opintokokonaisuuksien opintojaksokuvaukset löytyvät opintokokonaisuuksittain WebOodista (opintojaksot / opetus oppaittain > Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta > Oikeustieteiden laitos > Oikeustieteet, julkisoikeus (HTK/HTM), 2018-19 > erilliset opintokokonaisuudet) tai Oikeustieteiden sivuaineoppaasta.