OSKU – Oikeustieteiden opetuksen kehittämisyksikkö

 

Oikeustieteiden laitoksen opetuksen kehittämisyksikkö (OSKU) toimii avoimena alustana oikeustieteellisen koulutuksen kehittämiselle, opetuksen laatutyötä tukevalle yhteistyölle sekä opetus- ja arviointikäytäntöjen systemaattiselle kehittämiselle. Kehittämisyksikön perustamisella toimimme osaltamme Itä-Suomen yliopiston strategisen tavoitteen olla Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö toteuttamiseksi. Opiskelijamme osallistuvat aktiivisesti kehittämisyksikön toimintaan ja opetuksen laatutyöhömme.

Opetuksen kehittämisen painopisteitämme ovat työelämälähtöisyys, vuorovaikutustaidot, joustava etäopiskelu, jatkuva oppiminen ja kansainvälisyys.

 • Työelämätarpeiden tunnistaminen ja ennakointi ovat koulutussisältöjemme kehittämisen perusta. Pedagogiset ratkaisut – kuten pienryhmätyöskentely, simulaatiot ja klinikkatoiminta – vahvistavat opiskelijoiden työelämätaitoja.
 • Käytämme opetusmenetelmiä, jotka tukevat oikeudellisten argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä. Opetusmenetelmämme tukevat juristeille keskeisten yleisten työelämävalmiuksien kuten viestintä-, yhteistyö- ja organisointitaitojen oppimista. Opetuksen työelämäkytkentä varmistetaan myös hyödyntämällä työelämässä olevien vierailuluentoja.
 • Vuorovaikutusosaamista tuetaan tutkintomme läpäisevillä pedagogisilla ratkaisuilla, erillisillä opintojaksoilla (kuten Client Consultation sekä Juristin viestintä- ja vuorovaikutustaidot) sekä opetukseen integroitavilla vuorovaikutusharjoitteilla.
 • Opetus- ja arviointikäytäntömme ovat joustavia ja tukevat etäopiskelua. Luentotallenteemme ja muu oppimateriaalimme ovat laajasti myös etäopiskelijoiden käytettävissä. Kaikki tenttimme voi tehdä missä päin Suomea tahansa etätentteinä. Käytämme laajasti myös Exam- ja Moodle-tenttejä.
 • Panostamme työelämätarpeita vastaavien monitieteisten opintokokonaisuuksien (esimerkiksi oikeuspsykologia) kehittämiseen yhdessä muiden oppiaineiden kanssa.
 • Olemme oikeustieteen jatkuvan oppimisen keskeinen toimija. Kaikki opintojaksomme ovat suoritettavissa avoimessa yliopistossa.
 • Tuotamme monipuolista täydennys- ja tilauskoulutusta ja koulutamme aktiivisesti myös jo työelämään sijoittuneita. Toteutamme tilauskoulutuksena mm. Hallinto-oikeuksien prosessinjohtokoulutuksen ja Lainvalmistelijan koulutusohjelman.
 • Kaikille avoimet MOOC-kurssimme antavat jokaiselle mahdollisuuden tutustua oikeustieteen opiskeluun.  MOOC-kurssimme soveltuvat myös lukiolaisten tutustumiskursseiksi yliopisto-opintoihin.
 • Englanninkielinen kurssitarjontamme on monipuolista ja kurssejamme on vuosittain tarjolla myös Itä-Suomen yliopiston Summer Schoolissa. Laitoksella on kaksi ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden kansainvälistä maisteriohjelmaa sekä YK:n ympäristöohjelman (UN Environment) kanssa vuosittain järjestettävä kansainväliseen ympäristöoikeuteen ja -diplomatiaan keskittyvä kurssi.

Koulutuksen kehittämishankkeet

Oikeustieteiden laitos on mukana useissa opetuksen kehittämishankkeissa. Keskeisimpiä ovat:

 • DigiCampus -hankkeessa kehitämme yhteistä kansallista verkko-oppimisympäristöä, oikeustieteen koulutusyksiköiden yhteisiä opintojaksoja sekä yhteistyötä sähköisten tenttien toteuttamiseksi, ks. lisätietoja: https://info.digicampus.fi/
 • Toinen Reitti Yliopistoon -hankkeessa kehitämme avoimena yliopisto-opetuksena toteutettavaa HTK-tutkintoa, ks. lisätietoja: https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try
 • AnalytiikkaÄly-hankkeessa edistämme oppimisanalytiikan käyttöönottoa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa ja opiskelijoiden ohjauksessa ja selvitämme oppimisanalytiikan juridisia kysymyksiä, ks. lisätietoja: https://analytiikkaaly.fi/

Julkaisut

Oppimisen ohjauksen käytännöt ja kehityskohteet

Mallikasta ohjausta meillä ja maailmalla

Suuntaa ja syvyyttä yhteisoppimisesta

Myytit vs. kokemukset - oikeustieteen pedagogiikan tunnustelua

Pysyykö oikeustiede mukana modernin yhteiskunnan murroksessa?

Oikeustieteiden laitoksella kehitetään etäopiskelijoiden ohjausta

UEF Law School kokeili vertaisarviointia ja vertaispalautetta immateriaalioikeuden massakurssilla

Itä-Suomen oikeustieteen opiskelijoiden ruumiinavausekskursio Kuopioon

Sointu-klinikalla oikeustieteiden ja sosiaalityön opiskelijat pääsevät kohtaamaan asiakkaita ja näiden arjen haasteita

Webinaarit

Kontaktihenkilöt

Oikeustieteiden opetuksen kehittämisyksikön kontaktihenkilöt:
yliopistonlehtori Sampo Mielityinen, sampo.mielityinen@uef.fi
yliopisto-opettaja Jonna Kosonen, jonna.kosonen@uef.fi
yliopisto-opettaja Kimmo Malin, kimmo.malin@uef.fi
projektitutkija Hanna Partinen, hanna.partinen@uef.fi
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry:n puheenjohtaja, puheenjohtaja@judica.fi
Julkisoikeuden ainejärjestö Legio Ostiensis ry:n puheenjohtaja, puheenjohtaja.legio@uef.fi