Oikeustieteiden opettajatuutorit

Opettajatuutorit toimivat uusien opiskelijoiden tukena oikeustieteen opinnoissa ja auttavat osaltaan, että opinnot lähtevät jokaisella käyntiin. Opettajatuutoriryhmä seuraa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen edistymistä useampi lukukausi eteenpäin ja heihin voi olla yhteydessä kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opettajatuutorit neuvovat tarvittaessa opiskelijoita myös opintojen suunnittelussa työelämätavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi opettajatuutorit järjestävät lukuvuoden aikana tapaamisia opiskelijoiden kanssa.

Lukuvuonna 2019-2020 aloittaneiden opiskelijoiden opettajatuutorit:

Yliopistonlehtori Sampo Mielityinen (ryhmän vetovastuu)

Professori Suvianna Hakalehto

Tutkijatohtori Matti Muukkonen

Yliopisto-opettaja Virve Valtonen

Lukuvuonna 2018-2019 aloittaneiden opiskelijoiden opettajatuutorit:

Yliopisto-opettaja Kimmo Malin (ryhmän vetovastuu)
Professori Pauli Rautiainen
Yliopisto-opettaja Hanna-Maria Niemi
Yliopisto-opettaja Virve Valtonen

Lukuvuonna 2017-2018 aloittaneiden opiskelijoiden opettajatuutorit:

Yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen (ryhmän vetovastuu)
Yliopisto-opettaja Laura Tammenlehto
Yliopisto-opettaja Heidi Poikonen
Yliopisto-opettaja Joonas Huuhtanen

Lukuvuonna 2016-2017 aloittaneiden opiskelijoiden opettajatuurorit:

Yliopistonlehtori Ulla Väätänen (ryhmän vetovastuu)
Yliopistonlehtori Heikki Kallio
Yliopisto-opettaja Mia Kilpeläinen

Lukuvuonna 2015-2016 aloittaneiden opiskelijoiden opettajatuutorit:

Professori Anssi Keinänen (ryhmän vetovastuu)
Yliopisto-opettaja Kaisa Varis
Tutkija Miikka Vuorela

Opiskelijatuutorointi

Opiskelijatuutorit valitaan keväisin hakemusten perusteella. Tuutorina toimimisesta opiskelija voi saada 3 opintopistettä (muita opintoja, ei kuulu pääaineopintoihin). Tuutoritoimintaan annetaan koulutusta, josta vastaavat opintopalvelut, oikeustieteiden oppiaine sekä aikaisemmin tuutorina toimineet opiskelijat. Opintojaksojen 1131010 Vertaistuutorikoulutus (2 op) ja 1131011 Toimiminen vertaistuutorina (1 op) kuvaukset ovat WebOodissa.

Syksyn 2019 tuutorit

Judican tuutorit (ON/OTM)

Legion tuutorit (HTK/HTM)