HTK-tutkinto, opintosuunta julkishallinto (180 op)

 

Julkishallinnon HTK-tutkinto on uusi moduulipohjainen tutkintokokonaisuus, josta opiskelija voi valintansa mukaan suorittaa yksittäisen opintojakson, yhden tai useampia moduuleja tai koko tutkinnon. Moduulien teemoja ovat  hallinnon muutos, julkisten varojen käyttö, muuttuva työ sekä hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto, julkishallinto (180 op) ja sen sisältämät moduulit ovat kaikille avoimia, mutta ensisijaisesti ne ovat suunnattu jo työelämässä oleville.

Koulutuksen sisältö pohjautuu laajaan selvitykseen julkishallinnon työelämätarpeista. Koulutus antaa yksilöille uusia valmiuksia työhön ja uralla etenemiseen sekä täyttää samalla julkisen sektorin osaamisvajetta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Vaasan yliopiston Johtamisen akateemisen yksikön kanssa.

Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena Itä-Suomen ja Vaasan avoimissa yliopistoissa. Kaikki moduulit suoritettuaan opiskelija voi hakea Itä-Suomen (julkishallinto, julkisoikeus) tai Vaasan yliopiston (julkishallinto: julkisjohtaminen/ julkisoikeus/sosiaali- ja terveyshallintotiede) tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu tarkemmin julkishallinnon moduulipohjaiseen tutkintokokonaisuuteen