Theses related to the Saimaa ringed seal research at the University of Eastern Finland (previously University of Joensuu)

Doctoral dissertations

Liukkonen, L. 2020: Linking spatial ecology to conservation of the endangered Saimaa ringed seal. PhD Thesis, University of Eastern Finland.

Koivuniemi, M. 2019: Monitoring the endangered Saimaa ringed seal in a changing climate. PhD thesis, University of Eastern Finland.

Oksanen, S. 2015: Spatial ecology of the grey seal and ringed seal in the Baltic Sea - seeking solutions to the coexistence of seals and fisheries. PhD thesis, University of Eastern Finland.

Auttila, M. 2015: The endangered Saimaa ringed seal in a changing climate - challenges for conservation and monitoring. PhD thesis, University of Eastern Finland.

Valtonen, M. 2014: Conservation genetics of the Saimaa ringed seal: insights into the history of a critically endangered population. PhD thesis, University of Eastern Finland.

Niemi, M. 2013: Behavioural ecology of the Saimaa ringed seal - implications for conservation. PhD-thesis, University of Eastern Finland.

Strandberg, U. 2012: Detailed stratification patterns and vertical layering of lipids in seal blubber - source of ecophysiological information. PhD-thesis, University of Eastern Finland.

Tonder, M. 2005: Anatomy of an Environmental Conflict- A Case Study of the Conservation of the Saimaa Ringed Seal. PhD-thesis, University of Joensuu.

Palo, J. 2003: Genetic diversity and phylogeography of landlocked seals. PhD-thesis, University of Helsinki.

Sipilä, T. 2003: Conservation Biology of Saimaa ringed seal (Phoca hispida saimensis) with reference to other European seal populations. PhD-thesis, University of Helsinki.

Kunnasranta, M. 2001: Behavioural biology of two ringed seal (Phoca hispida) subspecies in the large European lakes Saimaa and Ladoga. PhD-thesis, University of Joensuu.

Moisseinen, E. 1997: Contingen valuation. The case of the Saimaa seal. PhD-thesis, University of Joensuu.

Käkelä, R. 1996: Fatty acid compositions in subspecies of ringed seal (Phoca hispida) and several semiaquatic mammals: site-specific and dietary differences. PhD-thesis, University of Joensuu.

Licentiate theses

Kostamo, A. 2004: Orgaaniset klooriyhdisteet saimaan-, laatokan- ja jäämerennorpissa. Lisensiaatintutkimus. Joensuun yliopisto.

Moisseinen, E. 1992: Norpan suojelun taloustieteellinen tarkastelu. Lisensiaatintutkimus, Joensuun yliopisto.

Sipilä, T. 1992: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis Nordq.) pesintä-, populaatio- ja suojelubiologiasta. Lisensiaatintutkimus, Joensuun yliopisto.

Master's theses

2010s

Mutka, P. 2019. Pihlajaveden saimaannorppien (Pusa hispida saimensis) sosiaalinen verkosto. Pro gradu tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Mettinen, M. 2018. Saimaannorpan karvanvaihdon ajoittuminen. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Miettinen, M. 2018. Saimaannorpan sosiaaliset verkostot Haukivedellä. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Korhonen, S. 2017: Talviaikaiset häiriötekijät saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) pesintäympäristössä. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Nepovinnykh, E. 2017: Saimaa ringed seal fur pattern extraction for identification purposes. Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Kosyanenko, E. 2017: Convolutional neural networks for Saimaa ringed seal segmentation. Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Popova, A. 2017: Co-segmentation methods for wildlife-photo identification. Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Zhelezniakov, A 2015: Automatic image-based identification of Saimaa ringed seals. Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Kauppinen, P. 2014: Itämerennorppanaaraiden (Phoca hispida botnica) liikkuminen ja elinympäristön käyttö. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Kettunen, J. 2014: Saimaannorpan elinpiirin mallinnus, Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Tiainen, H. 2014: Itämerennorpan (Phoca hispida botnica) elinpiirin koko ja liikkuminen. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Buuri, H. 2013: Saimaannorppanaaraiden (Phoca hispida saimensis) yksilöntunnistus ja pesäpaikkauskollisuuden selvittäminen geneettisin menetelmin pesäpaikoilta kerätyistä istukkanäytteistä. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto.

Liukkonen, L. 2013: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) elinpiirien ajallinen vaihtelu ja seurantamenetelmät. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Pätynen, J. 2013: Saimaannorpan (Pusa hispida saimensis) raskasmetallikuormitus 2000-luvulla. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Virkkunen, H. 2013: PCB-yhdisteet saimaannorpan (Pusa hispida saimensis) traanikudoksessa: nykytilanteen määrittely ja uusien analyysimenetelmien kehittäminen. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Nakari, A.-M. 2013: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) ravinnonkäyttö 2000-luvulla. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Levänen, R. 2013: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) pesintä apukinoksissa ja poikaspesien vedenalainen ympäristö. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Koivuniemi, M. 2012: Photo-ID saimaannorpalla (Phoca hispida saimensis). Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Saarto, J. 2011: GPS-GSM-laitteen sovellutukset saimaannorppatutkimuksessa. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Ahola, R. 2010: Fortum-katiskatempauksiin Saimaalla vuosina 2008 ja 2009 osallistuneiden kalastajien saimaannorpan suojelukulttuuri. Pro gradu-tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Oksanen, S.M. 2010: Home range and movements of the Saimaa ringed seal (Phoca hispida saimensis Nordq.). Pro gradu-tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

2000s

Margaritis, M. 2009: Saimaannorppakuuttien (Phoca hispida saimensis) levittäytyminen ja elinympäristön käyttö. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Paavilainen, P. 2007: Ihmistoiminnan vaikutus saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) käyttäytymiseen. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto.

Toivanen, M. 2007: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) kasvu. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Laita, S. 2005: Saimaannorppa kunnan suunnittelussa. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto.

Nisula, R. 2004: Vedenkorkeuden vaihtelun ja lumen määrän vaikutus saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) pesintään. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Rautio, A. 2004: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) jäänalainen ääntely ja käyttäytyminen pesintäaikaan. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Huovinen, L. 2003: Talviaikaisten vedenkorkeuden vaihtelujen vaikutukset saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) pesäpoikaskuolleisuuteen ja vieroituskuolleisuuteen ja pesäkuolleiden poikasten painoon. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Kokko, S. 2003: Saimaan Pihlajaveden paikallisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden asenne saimaannorppaan (Phoca hispida saimensis) sekä heidän käsityksiään saimaannorppien mahdollisesti aiheuttamista kalastusvahingoista. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Kolehmainen, P. 2001: Norpan (Phoca hispida) perinnöllisen muuntelun arviointi RAPD-menetelmällä. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

1990s

Huttu, P-L. 1999: Saimaan- ja itämerennorpan eri sukupuolten aivojen suhteellinen koko ja biologinen älykkyys. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Tonder, M. 1999: Ympäristöasenteet ja niiden muutos Euroopan Unioniin integroituvassa Suomessa: tarkastelun kohteena Natura 2000 -verkoston norppakunnat. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Häkkinen, J. 1998: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis Nordq.) kesäaikainen sukelluskäyttäytyminen. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Pelkonen, P. 1998: Peruskoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä saimaannorpasta uhanalaisena eläimenä. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Palviainen, A. 1996: Norpan (Phoca hispida) viiksikarvan aistielinten toiminta. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Kunnasranta, M. 1993: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis Nordq.) siirto osapopulaatiosta toiseen ja sukellusrytmiikka luonnonolosuhteissa. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Hämäläinen, E. 1991: Saimaanhylkeen (Phoca hispida saimensis) kesäinen sukellus- ja vuorokausirytmiikka sekä liikkuminen, etologinen tutkimus telemetrialla. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Määttänen, K. 1991: Saimaan, Itämeren- ja Laatokannorppien aivojen suhteellinen koko ja biologinen älykkyys. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Hintsanen, K. 1990: Norpan kallojen epäsymmetria ympäristön likaantumisen tai häiriöstressin mittana. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

1980s

Miinin, H. 1985: Hylkeen (Phoca hispida Schr.) viiksikarvan toiminnallisesta rakenteesta. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Holopainen, T. 1984: Verenkierron erikoistumat saimaannorpan kuonon ja vatsan ihossa ja piisamin kuonon ja hännän ihossa sekä niiden merkitys lämmönsäätelyn kannalta. Pro gradu-tutkielma, Joensuun yliopisto.

Sipilä, T. 1983: Saimaanhyljetutkimus, tutkimusraportti 1981-1982. Pro gradu-tutkielma, Joensuun Yliopisto.
Tutkimushankkeisiin liittyvät projekti- ja kandidaatintyöt