Postgraduate education and specialization

UEF School of Medicine offers prostgraduate specialization and in-service training to persons that are completing or have completed a Licentiate degree in Medicine or Dentistry, or a Master's Degree in Health Sciences.

Specialist degree programmes in Medicine are conducted in Finnish language and thus require fluency in Finnish. Before applying, please check that you meet all the prerequisites listed on our Professional specialization page. You may find more information on medical specialization studies on the Finnish pages of our site.

A substantial part of our academic postgraduate education is organized in English and you may get acquainted with our doctoral programmes here.

Valinta erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistui 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn oli yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Katso ajankohtaiset hakuohjeet linkistä valintasivulle.

UKK - Usein Kysytyt Kysymykset erikoislääkärikoulutuksen uudistuksesta

Haku-uudistukseen liittyviin kymyksiin löydät kattavasti vastauksia täältä.

Erikoistumisopinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn. Lisätietoa hausta löydät valinnat-sivulta.

Uusi opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritettu työkokemus huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistusta käsittelevä infotilaisuus pidettiin 15.10.2018.

Sen videotallenne löytyy tästä linkistä.