Lomakkeet

 

Koulutustodistus (tämä lomake palautetaan 9 kk:n terveyskeskuskoulutuksen todistusta hakiessa)

Terveyskeskusjakson sähköinen arviointi (vahvistussivu tulostetaan ja allekirjoitetaan; palautetaan todistusta haettaessa). Arviointilomakkeen osoite: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/12728/lomake.html

 

Näitä lomakkeita EI tarvitse  palauttaa todistusta hakiessa (tarvitaan työnantajaa ja ohjaajaa varten; lomakkeet  löytyvät myös Lokikirjasta)

Selvitys aikaisemmista koulutuspaikoista ja -kuukausista

Ohjaavan lääkärin nimeäminen