Opiskeluohjeita

Monimuoto-opiskelussa hyödynnetään usein verkko-opetusta. Perusohjeet yleisimmin käytetyistä välineistä ja verkko-opiskelun periaatteista löytyvät sivuilta: https://wiki.uef.fi/display/opkmateriaalit/Opiskelijalle+erityisesti.

ACP (Adobe Connet Pro) on Internet-pohjainen viestintäjärjestelmä, jonka avulla voi osallistua reaaliaikaisesti esim. luennolle tai neuvotteluun, jakaa omia tiedostoja ja tehdä ryhmätöitä. ACP:ssa materiaalit, ääni ja kuva välittyvät kaikille.

Moodle on verkko-oppimisympäristö, jossa on työkaluja yhteiseen tiedonrakenteluun, materiaalien jakamiseen ja tiedotukseen.

Moodlen ohjeita: Moodle-oppimisympäristö

Skype on pikaviestintäohjelma, jonka avulla voi keskustella ja soittaa video- tai äänipuheluita Internetissä.

Videoluento voi olla reaaliaikaista luennon tai muun opetuksen verkkovälitteistä videointia tai verkkoon tallennettu video.

Verkkokeskustelu: verkkokeskustelun pelisääntöjä