Harjoitusaine/Opsem (lääketiede)

Kuka kirjoittaa harjoitusaineen/ osallistuu opinnäytetyöseminaariin?

Lääketieteen opiskelijat: ennen vuotta 2012 aloittaneet lääketieteen opiskelijat ja ennen vuotta 2010 aloittaneet liikuntalääketieteen opiskelijat kirjoittavat harjoitusaineen tai suorittavat vaihtoehtoisesti Opinnäytetyöseminaarin LL ja HL, osat 1 ja 2 (2 op).

Lääketieteen opiskelijat: vuonna 2012 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saaneet eivät enää kirjoita harjoitusainetta vaan sen tilalla on pakollinen Opinnäytetyöseminaari LL ja HL, osat 1 ja 2 (2 op), joka sisältää kirjoitusviestinnän osuuden. Aiemmin opinto-oikeutensa saaneille kyseinen seminaari on valinnainen ja sen suorittaminen korvaa harjoitusaineen.

Liikuntalääketieteen opiskelijat: ennen vuotta 2010 aloittaneet liikuntalääketieteen opiskelijat kirjoittavat harjoitusaineen tai suorittavat vaihtoehtoisesti Opinnäytetyöseminaariin LL ja HL, osat 1 ja 2 ( 2op). He voivat myös vaihtoehtoisesti suorittaa Kirjotusviestinnän monimuotokurssin. Vuonna 2012 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saaneet suorittavat opinnäytetyöseminaarin tai kirjoitusviestinnän monimuotokurssin.

Hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat Opinnäytetyöseminaarin LL ja HL (osat 1 ja 2).

Mikä harjoitusaine on? (opinnäytetyön kielentarkastus)

Kielikeskus vastaa suomenkielisen kirjallisen opinnäytetyön eli harjoitusaineen kieliasun tarkastuksesta.

Harjoitusaine on noin 10–50-sivuinen tutkielma, jossa on kansilehti, sisällysluettelo, aloitus, käsittelyosa, lopetus ja lähdeluettelo. Jos opinnäytetyö on pitkä, voi osan opinnäytetyöstä lohkaista harjoitusaineeksi. Osio pitää kuitenkin nimetä uudestaan (muu kuin koko opinnäytetyön nimi) ja kirjoittaa ehjäksi kokonaisuudeksi, joka on ymmärrettävissä itsenäisenä tekstinä. Opinnäytetyön käsikirjoitus tai artikkelin kirjoittajalta vaadittava raportti voi toimia harjoitusaineena.

Asiasisällön hyväksynnän jälkeen harjoitusaine lähetetään Kielikeskuksen toimistoon, josta palauteajan voi varata. Asiatarkastusmerkinnän tulee olla työn kansilehdellä. Harjoitusaineen kieliasu käydään läpi palautekeskustelussa kirjoitusviestinnän opettajan kanssa.

Harjoitusaineen ja palautekeskustelun tehtävänä on

  • auttaa opiskelijaa tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kirjoittajana
  • valmentaa tutkielmien kirjoittamiseen.

Kirjoitusohjeet

Ohjeita kirjoittamiseen ja opinnäytetyön kirjoitusohjeet: Kirjoitusohjeet lääketieteellisen alan opiskelijoille (pdf)

Kaksi kommentoitua esimerkkitekstiä (huom. vanhentuneiden ohjeiden mukaiset):

Mallitutkielma 1 (pdf)
Mallitutkielma 2 (pdf)

Tarkemmat ohjeet syventävien opintojen opinnäytetyöstä lääketieteen laitoksen verkkosivuilla: http://www.uef.fi/laake/syventavien-opintojen-opinnayte.