Kirjoitusviestinnän AHOT-näyttökokeet

AHOT-näyttökokeessa osoitat, että osaat

  • tarkastella erilaisia tekstejä tekstitaidon näkökulmasta
  • analysoida kriittisesti tiedeyhteisön tekstilajeja
  • tuottaa tiedeyhteisön sisäisen viestinnän konventioiden mukaisia tekstejä
  • käyttää prosessikirjoittamisen menetelmää itsellesi soveltuvalla tavalla ja
  • muokata tekstisi haluamasi mukaiseksi ja viimeistellä sen kieliasultaan, tyyliltään sekä ulkoasultaan huolitelluksi.

Lue tarkemmat osaamistavoitteet oman alasi kirjoitusviestinnän opintojaksokuvauksesta (WebOodi), josta ilmenevät mahdolliset alakohtaiset erot. Huomaa, että yleensä kirjoitusviestinnän kurssit suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena kandidaatintyön yhteydessä ja sen vuoksi on tärkeää arvioida myös opintojesi vaihetta. Perehdy myös oppiaineesi kirjoitusohjeisiin, opinnäytetyön ohjeisiin ja opinnäytetyön arviointikriteereihin.

Voit harkita AHOT -näyttökokeeseen osallistumista, jos koet hallitsevasi edellä mainitut osaamistavoitteet. AHOT -näyttökoe sisältää kirjoitustehtävän, tekstianalyysitehtäviä ja tekstin- ja kielenhuollon tehtäviä. Tarkastele osaamistasi myös oheisten linkkien avulla.

Kirjoitusviestinnän linkkejä

A = Kirjoittamisprosessi ja tekstitaidot
B = Tieteellinen kirjoittaminen
C = Teksti- ja kielenhuolto
T = Sisältää testejä

Kielijelppi (A, B ja C)
Kielijelppi: kirjoittajan työkalupakki (B ja C)
Kirjoittajan ABC-kortti (A, C ja T)
Verkkotutor (A ja T)
Millainen olet kirjoittajana (A ja T)
Gradutakuu (B)
Korpela (C)

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä kampuksesi vastuuopettajaan:

Vastuuopettaja, Joensuun kampus: Tapio Hokkanen

Vastuuopettaja, Kuopion kampus: Petri Jääskeläinen