AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Onko sinulla aikaisempia korkeakouluopintoja tai oletko hankkinut kieli- ja viestintäosaamista esimerkiksi työtehtävissä?  Aiemmin hankitulla osaamisella on mahdollista saada korvattua tutkintoon kuuluvia pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Hyväksiluettavien opintojen tai muuten hankitun osaamisen on vastattava korvattavan opintojakson osaamistavoitteita.

Jos sinulla on aikaisemmin suoritettuja korkeakouluopintoja, voit hakea korvaavuutta sähköisellä tai paperisella hakemuksella.

Jos sinulla on muuten hankittua osaamista, voit osallistua näyttökokeeseen.