Research Projects

Career Counselling

Current projects

Past projects

Aikuisopiskelijoiden ohjauksen ja oppimisvaikeuksien tuen tilan arviointiprojekti - AIKO-projekti. 2002 - 2003 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta

Aikuisten ohjauksen tila Suomessa. 2002 - 2004 - Onnismaa Jussi

AIVO ¿ AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT: osaprojektina ohjaajakoulutukset (30 op,60 op) - AIVO-koulutusprojekti. 2009 - 2010 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta

Elämänkulku, työura ja sukupuolitietoinen ohjaus - VIENO-projekti. 2001 - 2003 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta

Korkeasti koulutettujen työllistymis- ja ohjauspalvelujen kehittämishanke Pohjois-Karjalassa - KORKO. 2012 - 2012 - Peiponen Leila

Koulutus- ja työsiirtymät, toimijuus ja ohjaus: Esivaihe - KTTO1. 2012 - 2012 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta

Ohjaus oppilaitoksen voimavarana - Opeko 2002. 2002 - 2003 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta

Opinto-ohjaajakoulutuksen laajennushanke. 2011 - 2013 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta

Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi - yhteisölliset ohjausprosessit ja sukupuoli -osaprojekti - CHANCES. 2004 - 2006 - Juutilainen Päivi-Katriina

OVI - ohjausta virtuaalisesti. Virtuaalisen ohjaus- ja arviointiympäristön kehittämishanke - OVI. 2000 - 2006 - Pitkänen Sari

The Social Partners and Vocational Guidance for Lower-Paid Workers. 2001 - 2002 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta

Toimijuuden tuki: Koulutus- ja työsiirtymät, toimijuus ja ohjaus - Toimijuuden tuki. 2012 - 2015 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta

Toiminnalliset menetelmät ohjauksessa - Yhteistyötä ja omaa ohjaajuutta kehittämässä. 2008 - 2009 - Okkonen Seija

VALA-Nordplus projekti. 2012 - 2014 - Vanhalakka-Ruoho Marjatta