Docents

 
Aittola, Sauli Ilpo Tapio KT Kasvatussosiologia
Feldt, Taru PsT Psykologia, erit. työpsykologia
Haapasalo, Jaana PsT Psykologia, erit. kriminaalipsykologia
Hautamäki, Airi PsT Psykologia, erit. psykologinen naistutkimus
Hong, Jianzhong YTT Psykologia, erit. kulttuurien välinen tutkimus
Honkalampi, Kirsi PsT Psykologia, erityisesti mielenterveyden tutkimus
Hotulainen, Risto Heikki E. FT Erityisped., erit. lahjakkuus ja vahvuuden koulumaailmassa
Hujala Eeva FT Varhaiskasvatus
Häkkänen-Nyholm, Helinä PsT Oikeuspsykologia
Ikonen, Risto Matti KT Kasvatustiede, erit. kasvatuksen historia
Jehkonen, Mervi PsT Psykologia, erityisesti kliininen neuropsykologia
Kakkori, Leena YTT Kasvatusfilosofia
Kuorelahti, Kari Matti KT Erityispedagogiikka, erit. erityispedagoginen
Lakkala, Suvi KT Special Education, especially, research of inclusive education
Lambert, Matthew PhD Erityispedagogiikka, erityisesti arviointi ja määrälliset analyysimenetelmät kasvatustieteissä
Lehto, Esa Juhani FT Erityispedagogiikka
Linnanmäki, Karin KT Erityispedagogiikka, aihealueena matematiikan oppimisvaikeudet
Savolainen, Hannu KT Erityispedagogiikka
Silvonen, Jussi PsT Psykologia, erit. psykologian historia
Sinikallio, Sanna PsT Terveyspsykologia
Soini-Ikonen, Tiina KT Kasvatuspsykologia, erit. kouluyhteisöjen oppiminen
Spangar, Timo PsT Kasvatuspsykologia, erit. ohjauksen arviointi
Tuomisto, Martti, T. PhD Psykologia, erityisesti terveys ja mielenterveys
Varila, Juha Kullervo KT Aikuiskasvatus
Vehviläinen, Sanna KT Career counselling, especially guidance and counselling interaction
Äärelä, Tanja KT Erityispedagogiikka, erityisesti erityisen tuen tutkimus